Careers

Careers

MTrading is a global Foreign Exchange and CFD broker. We provide our customers with the leading trading conditions for currencies, CFDs and commodities, cutting-edge software and superior educational materials.

As part of a fast-growinging industry, we are always looking for the best talents to be a part of our dynamic team. Join us!ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย


ตำแหน่งงาน:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประจำประเทศไทย


วัตถุประสงค์ของงาน:

วางแผนการ และดำเนินการกลยุทธ์แคมเปญการตลาดในเครือข่ายดิจิตอลของเราทั้งหมดทุกช่องทาง พร้อมทั้งดูแลส่งเสริมแบรนด์ของบริษัท หาลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขาย รวมถึงคิดค้นแคมเปญใหม่ๆ เพื่อทำการส่งเสริมการขายทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการสร้างแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง


หน้าที่ความรับผิดชอบ:

- ออกแบบและดูแลแผนกการตลาดดิจิทัลทั้งหมดของเราที่มี รวมถึงใช้ฐานข้อมูลการตลาดแบบแจ้งตือนผ่านอีเมลแบบพุช และแคมเปญโฆษณาแบบดิสเพลย์

- พัฒนาและจัดการแคมเปญแผนการตลาดรวมถึงควบคุมงบประมาณของแคมเปญ

- วางแผนและทำการโฆษณาในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

- จัดทำรายงานในทุกแคมเปญของการตลาดของเรา

- ค้นหา และระบุแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ออุตสาหกรรมของเรา

- ประเมินตัวชี้วัดที่สำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

- ประสานงานกับแนกที่เกี่ยวข้อง และทีมงานของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการเติบโต และนวัตกรรมใหม่ๆ

- ดูแลและจัดการแข่งขันต่างๆ และโครงการดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งอื่น ๆ

- สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเพื่อเป็นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาด และทำงานร่วมกับแผนกต่างๆของบริษัทได้

- รวบรวมข้อมูลลูกค้า พร้อมทำการวิเคราะห์การตอบโต้ของเว็บไซต์ และทำการปรับปรุงกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดในอนาคตอยู่เสมอ

- รายงานความคืบหน้าของการบริหารให้ทีมการตลาดอาวุโสทราบ

- พัฒนา และขยายฐานลูกค้า และโปรโมทบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งขยายไปสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆ

- ประสานงานร่วมมือกับเอเจนซี่และพันธมิตรผู้ขายรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา

- ฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีมการตลาดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุด

- สามารถสร้างกราฟิกที่น่าสนใจในรูปแบบของโฆษณาแบนเนอร์เว็บเพจและเนื้อหาในด้านอื่นๆ ที่มี


คุณสมบัติ:

- วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งการตลาดหรือโฆษณาดิจิทัล หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และมีความเข้าใจในช่องทางการตลาดที่สำคัญ

- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ

- เขียนคำโฆษณาได้

- มีทักษะการสื่อสาร และการเขียนที่ยอดเยี่ยม

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม HTML, CSS และ JavaScript

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

- ใส่ใจในรายละเอียด

- มีความกระตือรือร้น

- มีทัศนคติเชิงบวก ใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้า ตั้งใจในการทำงาน และสามารถทำงานได้หลากหลายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

- สามารถออกแบบเว็บไซต์ และทำกราฟิกได้

- อัปเดทข่าวสารอยู่เสมอ และรู้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตลาดดิจิทัล

- มีทักษะด้านการพูดและการเขียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย


สวัสดิการ:

- เงินเดือนตามตกลง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

- เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ เป็นมิตรและพร้อมที่จะช่วยเหลือ

- สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาสู่ระดับมืออาชีพ มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

- สถานที่ทำงานใจกลางเมืองกรุงเทพ

หากคุณพร้อมที่พิสูจน์กับความท้าทายใหม่ๆ และเข้าร่วมทีมกับของเราโปรดส่งประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) มาที่ careers@mtrading.com

โปรดทราบ: ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับ