Careers

Careers

MTrading is a global Foreign Exchange and CFD broker. We provide our customers with the leading trading conditions for currencies, CFDs and commodities, cutting-edge software and superior educational materials.

As part of a fast-growinging industry, we are always looking for the best talents to be a part of our dynamic team. Join us!Nhân viên Hỗ trợ Kinh Doanh Việt Nam


Mục tiêu công việc:

Chúng tôi đang tìm một nhân viên Hỗ Trợ Kinh Doanh để gia nhập đội ngũ chúng tôi ở Việt Nam. Vị trí này hỗ trợ khả năng vận hành hàng ngày hiệu quả cho đội ngũ, và khách hàng trong các vấn đề kỹ thuật và tài chính.

Nhiệm vụ:

● Supporting internal and external customers on various technical and financial issues Hỗ trợ khách hàng bên trong và bên ngoài trong các vấn đề kỹ thuật và tài chính

● Interacting tightly with the Company's departments (Sales, IT, Legal and Compliance, Finance, etc.) Phối hợp sâu sát với các phòng ban công ty (Kinh doanh, IT, Pháp chế và Quản lý rủi ro, Tài chính,...)

● Tham gia vào các thảo luận nội bộ và toàn cầu, góp phần củng cố và phát triển phòng Kinh doanh

● Thử nghiệm, xem xét và công bố các thay đổi của dịch vụ hoặc sản phẩm cung cấp cho Khách hàng

● Cập nhật thông tin thị trường, phòng ban, công ty, các văn bản làm việc liên quan để sử dụng trong công việc hàng ngày

Skills and Qualifications Kỹ năng và yêu cầu:

● Kỹ năng viết ngôn ngữ kinh doanh và kiến thức kinh doanh

● Kinh nghiệm trong Forex/ FX hoặc giao dịch

● Có kinh nghiệm sales

● Kỹ năng nói và viết xuất sắc

● Khả năng xử lý lượng thông tin lớn nhanh nhạy

● Quản lý thời gian và khả năng tự tổ chức cao

● Khả năng học hỏi nhanh và thích ứng nhanh với môi trường mới

● Chính xác và chú ý đến chi tiết

● Yêu cầu ngôn ngữ: Anh và Việt Nam
Chúng tôi cung cấp:

● Competitive Salary Mức lương cạnh tranh

● Đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện, kinh nghiệm

● Professional and personal development in dynamic and multicultural environment Môi trường đa văn hóa và năng động cho phép phát triển bản thân và nghề nghiệp

● Làm việc tại văn phòng ở Thành phồ Hồ Chí Minh, Việt Nam