ปฏิทินฟอเร็กซ์


{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
เวลา ประเทศ ผลกระทบ Event Actual คาดการณ์ ก่อนหน้า
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
Time Country Impact Event Actual Forecast Previous
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Event }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

บทวิเคราะห์


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิและส่งผลต่อตลาดได้ในหลากหลายทาง โดยวิเคราะห์จากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันใกล้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
จากกราฟหรือชาร์ตจะแสดงแนวโน้มของตลาด แต่อินดิเคเตอร์จะช่วยในการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นต่อไป ศึกษาชาร์ตและการวิเคราะห์ของเราเพื่อทำการวิเคราะห์แนวโน้ม
Trader's Blog ของเราจะเพิ่มความรู้ทางการเงินด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดจากตลาดโลก
เครื่องมือความเชื่อมั่นในตลาดจะช่วยให้คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างpositionsของlongกับshort ของเทรดเดอร์คนอื่นๆ
ดูการเคลื่อนไหวสูงสุดในแต่ละวันในตลาดฟอเร็กซ์และCFD ที่ Heat mapนี้จาก Mtrading ทราบความเคลื่อนไหวและสั่นคลอนในตลาดฟอเร็กซ์