ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ
Suwanee Loadkratok • 2017-09-29

ตารางชั่วโมงการซื้อขายสำหรับในวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560

ตารางชั่วโมงการซื้อขายสำหรับในวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560

None

เรียน เทรดเดอร์,

โปรดประสงค์จะแจ้งให้คุณได้ทราบว่า ในวันหยุดทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2560 จะมีผลต่อตารางเวลาการซื้อขายของเรา ตั้งแต่ช่วงเวลาการเปิดทำการ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคมนี้

โปรดดูตารางที่ได้แสดงไว้ในด้านล่างนี้สำหรับรายละอียดทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง :

ตราสาร

วันจันทร์,

2 ตุลาคม

วันอังคาร

3 ตุลาคม

วันพุธ

4 ตุลาคม

วันพฤหัสบดี

5 ตุลาคม

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

BRENT

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

WTI

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

NGAS

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

SP500

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ปิดทำการ 23:00

ปิดทำการ

เปิดทำการ 09:00

ชั่วโมงปกติ

FTSE100

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

HSI50

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading