Blog post

การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขาย เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ( Thanksgiving Day)

เรียน เทรดเดอร์,

เรามีความยินดีจะแจ้งให้ท่านได้ทราบว่า เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ( Thanksgiving Day) ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน, ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายของเราจะเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน จนถึงในวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ขึ้นอยู่กับตราสารเฉพาะ

โปรดดูตารางที่ได้แสดงไว้ในด้านล่างนี้สำหรับรายละอียดทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง:

ตราสาร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน

วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ปิดทำการ 19:45

ปิดทำการ 19:30

BRENT

ปิดทำการ19:45

ปิดทำการ 19:30

WTI

ปิดทำการ 19:45

ปิดทำการ19:30

NGAS

ปิดทำการ19:45

ปิดทำการ19:30

DJI30

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:15

SP500

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:15

NQ100

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ20:15

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

FTSE100

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

HSI50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

JP225

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:15

Stock CFDs (US)

ปิดทำการ

ปิดทำการ20:00

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5