Blog post

การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขาย ในวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

เรียน เทรดเดอร์,

เรามีความประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณได้ทราบว่า ในช่วงระหว่างอาทิตย์ของวันที่ 29 ตุลาคม ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ช่วงเวลาของการซื้อขายจะทำการเปิดและปิดทำการเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมง ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเวลาของประเทศอเมริกาซึ่งจะทำการเปลี่ยนจาก Daylight Saving Time หนึ่งอาทิตย์หลังประเทศในทวีปยุโรป

การซื้อขายฟอเร็กจะเปิดชั่วโมงการซื้อขายในวันจันทร์ (00:05 EET) ซึ่งจะเป็นเวลาเดิม โดยจะปิดทำการในวันศุกร์ ณ เวลา 23:00 EET.

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5