ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ
MTrading • 2015-11-25

“วันขอบคุณพระเจ้า" (Thanksgiving Day USA) 26 – 27 November 2558 ในตารางการซื้อขาย (Trading schedule 2015)”

“วันขอบคุณพระเจ้า

None

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

โปรดทราบว่า ในวันที่ 26-27 ของเดือนพฤศจิกายน ตามตารางการซื้อขาย(Trading schedule 2015) สำหรับ โลหะมีค่า(Metals Spot),หุ้น CFDs สหรัฐฯ(US Stock CFDs),พลังงานต่างๆ (Spot Energies) และ ดัชนีเงินสด CFD (CFD Cash Indices) จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นวันขอบคุณพระเจ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา

Metals Spot - โลหะมีค่า :

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:00 EET 26.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา27.11.2015

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:45 EET 27.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา30.11.2015

US Stock CFDs - หุ้น CFDs สหรัฐฯ :

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 16:30 EET 26.11.2015จนถึงเวลา 16:30 EET 27.11.2015;

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:00 EET 27.11.2015 จนถึงเวลา 16:30 EET 30.11.2015;

Spot Energies - พลังงานต่างๆ :

BRENT, WTI

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 19:45 EET 26.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา27.11.2015;

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:30 EET 27.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา30.11.2015;;

CFD Cash Indices - ดัชนีเงินสด CFD :

SP500, NQ100, DJ130, JP225

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:00 EET 26.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา 27.11.2015;

ทำการปิดตลาด ณ เวลา 20:15 EET 27.11.2015 จนถึงเวลาเปิดทำการปกติ ณ เวลา 30.11.2015;

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง (positions )ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง นอกจากนี้ โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของ ค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

Technical Support Team