Blog post

ตารางซื้อขายในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ Easter Holiday 2018

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,

โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะถึงนี้ ชั่วโมงซื้อขายของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง

โปรดดูที่ตารางในด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:

ตราสาร

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม


วันพฤหัส ที่ 29 มีนาคม


วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม


วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

BRENT

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

WTI

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

NGAS

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

SP500

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

DAX30

ชั่วโมงปกติ

Closes 23:00

ปิดทำการ

ปิดทำการ

FTSE100

ชั่วโมงปกติ

Closes 23:00

ปิดทำการ

ปิดทำการ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

Closes 16:00

ปิดทำการ

ปิดทำการ

HSI50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

Cryptocurrency

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นในเวลายุโรปตะวันออก (EEST)

หมายเหตุ

"ชั่วโมงปกติ" ขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้สำหรับในตราสารแต่ละตัว ในส่วนของรายละเอียดสัญญา(Contract Specifications) ที่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง ; การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงในการซื้อขายนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดของ pre-close ได้ เนื่องจากการปิดที่เร็วขึ้นของตราสาร ข้อตกลงของมาร์จิ้นช่วง pre-close จะถูกนำมาใช้ก่อนล่วงหน่้า - ในวันพฤหัสบดี

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง


ขอแสดงความนับถือ,

MTrading Teamการันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5