Blog post

แจ้งเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายในช่วงวันที่ 10 เมษายน (Good Friday) และวันที่ 13 เมษายน (วันอีสเตอร์)

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,

โปรดทราบว่า ในช่วงวันหยุดของชาวคาทอลิกทั่วโลก คือวัน Good Friday (ศุกร์ที่ 10 เมษายน) และวันอีสเตอร์ (จันทร์ที่ 13 เมษายน) ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

อ้างอิงตามรายละเอียดข้างล่างนี้

*เวลาที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นเวลาในโซนยุโรปตะวันออก (Eastern European Time (EET)) ซึ่งเป็นโซนเวลาที่ใช้ในโปรแกรม MetaTrader

หมายเหุต "Normal Hours" หรือ "ชั่วโมงปกติ" จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และตราสารแต่ละตัว โปรดดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในส่วนของรายละเอียดสัญญาที่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง; ในการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการซื้อขายยังอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขก่อนปิด (pre-close)

หากมีข้องสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อเราได้ที่ th@mtrading.com หรือทาง Line@ : @mtrading

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5