Blog post

การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายของเดือนกรกฎาคม 2561

เรียน เทรดเดอร์,

โปรดทราบว่าเนื่องในวันหยุดประจำชาติที่จะเริ่มมีการเฉลิมฉลองขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้ ชั่วโมงในตารางการซื้อขายของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

โปรดดูที่ตารางในด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เวลาทั้งหมดจะเป็นเวลาของในยุโรป (EET), ซึ่งจะเป็นโซนเวลาของ MetaTrader

Instrument

วันจันทร์ ที่

2 กรกฎาคม

วันอังคาร ที่

3 กรกฎาคม

วันพุธ ที่

4 กรกฎาคม

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

EURRUB, USDRUB

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

BRENT

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 19:45

WTI

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 19:45

NGAS

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 19:45

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:00

SP500

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:00

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:00

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 23:00

ปิดทำการ 23:00

FTSE100

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 23:00

ปิดทำการ 23:00

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

HSI50

Closed

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

ปิดทำการ 20:00

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

ไม่เปิดทำการ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Cryptocurrency

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ


"ชั่วโมงปกติ" ขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้สำหรับในตราสารแต่ละตัว ในส่วนของรายละเอียดสัญญา (Contract Specifications) ที่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง;ในการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการซื้อขายยังอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข pre-close นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังอาจเป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้มีค่าสเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่น้อยลงได้

ขอแสดงความนับถือ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5