Blog post

การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขาย เนื่องในวันหยุดธนาคารของประเทศอังกฤษ ( UK Summer Bank Holiday)


เรียนเทรดเดอร์,

เราต้องการแจ้งให้คุณได้ทราบว่า เนื่องจากเป็นวันหยุดของธนาคารในประเทศอังกฤษ (UK Summer Bank Holiday )การซื้อขายสำหรับ FTSE100 Index CFD จะมีการปิดทำการในช่วงเววลาดังกล่าว :

มีกำหนดเปิดทำการอีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม - 03:00:00 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ! เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4