Blog post

การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขาย :US Daylight Saving Time

เรียนเทรดเดอร์,

โปรดทราบว่าตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2019 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2019, ช่วงการซื้อขายประจำวันจะช้าลงหนึ่งชั่วโมง นั่นหมายความว่าช่วงเวลาในการเปิดและปิดการซื้อขายจะช้าลงหนึ่งชั่วโมง

Forex Spot (คู่เงินอัตราแลกเปลี่ยน) (ยกเว้น RUB Crosses)

US Commodities CFDs

US Indices CFDs

US Stocks CFDs

การเปลี่ยนแปลงของในสองสัปดาห์นี้ เนื่องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนเวลา Daylight Saving Time ก่อนหน้าประเทศในยุโรปตะวันออก

ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายอาจยังส่งผลกระทบกับเงื่อนไขการปิดออเดอร์ล่วงหน้าได้

ขอแสดงความนับถือ

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5