การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายสำหรับช่วงวันหยุดตรุษจีนและวันประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2561

เรียนลูกค้าทุกท่าน,

เราขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่า เนื่องในช่วงหยุดวันตรุษจีนและวันประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะถึงนี้ ช่วงวันหยุดดังกล่าวในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2561 ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเล็กน้อย.

โปรดดูตารางด้านล่างดังต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมด :

ตราสารซื้อขาย

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

Normal Hours

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

BRENT

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

WTI

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 19:45

NGAS

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 19:45

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

SP500

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

FTSE100

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

HSI50

ปิดทำการ

ปิดทำการ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ 20:00

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Cryptocurrency

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)

หมายเหตุ!

" ชั่วโมงปกติ " การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดเฉพาะของแต่ละตราสารในรายละเอียดเฉพาะสัญญาที่ส่วนของเว็บไซต์ของเรา.

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5