Blog post

ตารางของ MTrading ในช่วงเวลาวันหยุด

เรียน เทรดเดอร์,

โปรดทราบว่าเนื่องจากเทศกาลคริสต์มาสและในฤดูกาลวันหยุด, ชั่วโมงการซื้อขายของเราได้รับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ถึงวันอังคารที่ 26 ธันวาคม เช่นเดียวกันกับตั้งแต่ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม ซึ่งขึ้นอยู่กับตราสาร.

โปรดดูตารางด้านล่างดังต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมด :

22-26 ธันวาคม 2017

ตราสาร

วันศุกร์ ที่

22 ธันวาคม

วันจันทร์ ที่

25ธันวาคม

วันอังคาร ที่

26 ธันวาคม

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

BRENT

ปิด ณ เวลา 22:00

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

WTI

ปิด ณ เวลา 20:30

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

NGAS

ปิด ณ เวลา 20:30

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

SP500

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

DAX30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

FTSE100

ปิด ณ เวลา 14:30

ปิดทำการ

ปิดทำการ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

ASX200

ปิด ณ เวลา 07:30

ปิดทำการ

ปิดทำการ

HSI50

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 08:00

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ปิดทำการ


29 December-2 January 2017

Instrument

Friday,

29 December

Monday,

1 January

Tuesday,

2 January

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

BRENT

ปิด ณ เวลา 22:00

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

WTI

ปิด ณ เวลา 22:00

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

NGAS

ปิด ณ เวลา 22:00

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

DJI30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

SP500

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

NQ100

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

FTSE100

ปิด ณ เวลา 14:30

ปิดทำการ

เปิด ณ เวลา 03:00

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ปิด ณ เวลา 07:30

ปิดทำการ

ปิดทำการ

HSI50

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

JP225

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)


หมายเหตุ!

1)"ชั่วโมงปกติ" การเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดเฉพาะของแต่ละตราสารในรายละเอียดเฉพาะสัญญาที่ส่วนของเว็บไซต์ของเรา

2) เนื่องจากการปิดที่เร็วขึ้นของ BRENT, WTI, ASX200, และ FTSE100, เงื่อนไข pre-close มาร์จิ้นจะถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ที่ :

BRENT และ WTI:

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ณ เวลา 19:30

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม ณ เวลา 21:00

FTSE100 และ ASX200:

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม ณ เวลา 06:30

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม ณ เวลา 06:30


โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง


ขอให้มีคุณมีความสุขในเทศกาลวันหยุดนี้

ทีมงาน MTrading

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5