Blog post

การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายในช่วงวันหยุดเนื่องในวันชาติของประเทศรัสเซีย

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,

โปรดทราบว่า ในวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2561, คู่สกุลเงินที่มี Russian Ruble (RUB) จะปิดทำการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดของประเทศรัสเซียซึ่ง ซึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามดังกล่าวสำหรับในวันนั้น

การเปลี่ยนแปลงที่ระบุมีดังนี้:

ตราสาร / คู่เงิน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม

วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม

EURRUB

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

USDRUB

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

หมายเหตุ "ชั่วโมงปกติ" ขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้สำหรับในตราสารแต่ละตัว ในส่วนของรายละเอียดสัญญา(Contract Specifications) ที่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

ขอแสดงความนับถือ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5