Blog post

ตารางซื้อขายสำหรับเดือนมกราคม 2019

เรียนเทรดเดอร์ทุกท่าน,

โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายของเราจะได้รับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

โปรดดูที่ตารางในด้านล่างนี้สำหรับรายละเอียดทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เวลาทั้งหมดจะเป็นเวลาของในยุโรป (EET), ซึ่งจะเป็นโซนเวลาของ MetaTrader

Instrument

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

WTI

ปิดทำการ 19:45

ชั่วโมงปกติ

NGAS

ปิดทำการ 19:45

ชั่วโมงปกติ

DJI30

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

SP500

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

NQ100

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

FTSE100

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

JP225

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (US)

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

"ชั่วโมงปกติ" ขึ้นอยู่กับตราสาร โปรดดูรายละเอียดที่ได้ระบุไว้สำหรับในตราสารแต่ละตัว ในส่วนของรายละเอียดสัญญา (Contract Specifications) ที่ในหน้าเว็บไซต์ของเรา

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง;ในการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงการซื้อขายยังอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขก่อนปิด (pre-close) นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังอาจเป็นไปได้ว่าจะส่งผลให้มีค่าสเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่น้อยลงได้

ขอแสดงความนับถือ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5