Blog post

แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในวันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving) ปี 2563

เรียน เทรดเดอร์,

โปรดทราบว่า เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (วันหยุดของสหรัฐฯ) ในปีนี้ ตารางเวลาการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้

โดยช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาตามขอบเขตเวลายุโรปตะวันออก (Eastern European Time หรือ EET) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับบนแพลตฟอร์ม MetaTrader

โปรดทราบ: ชั่วโมงการซื้อขาย "ตามเวลาปกติ" อาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ โปรดศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่หน้า ข้อกำหนดสัญญา บนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เราได้แจ้งไปนั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับสภาวะการซื้อขาย ณ ขณะนั้น หรือสภาพคล่องจาก LP และการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายนั้นอาจมีผลต่อช่วงก่อนตลาดปิด (Pre-close) ด้วยเช่นกัน

เปิดบัญชีจริง เพื่อเทรด Forex และ CFD

ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดนะคะ ^__^

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4