Blog post

ชั่วโมงการซื้อขายได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายนนี้

เรียน เทรดเดอร์,

เราประสงค์จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดที่มาถึงในเร็วๆนี้ – ตั้งแต่ช่วงการเปิดทำการในวันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น มา ณ ที่นี้ด้วย

โปรดดูตารางที่ได้แสดงไว้ในด้านล่างนี้สำหรับรายละอียดทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง *

ตราสาร

วันจันทร์ ที่

30 ตุลาคม

วันอังคาร ที่

31 ตุลาคม

วันพุธ ที่

1 พฤศจิกายน

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ปิดทำการ 23:00

ปิดทำการ

เปิดทำการ 09:00

Stock CFDs (EU)

Germany

ชั่วโมงปกติ

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5