ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ
Piyawit Chuangsri • 2021-01-25

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขาย วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขาย วันอังคารที่ 26 ม.ค. 2564

เรียน MTrader,

เนื่องจากวันอังคารที่ 26 ม.ค. 2564 นี้เป็นวันชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีของประเทศออสเตรเลีย ทำให้ตารางการซื้อขายสำหรับ [ASX200] มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยจะเปิดซื้อขายเวลา 08.10 น.

ช่วงเวลาที่แจ้งไปนั้น เป็นเวลายุโรปตะวันออก (Eastern European Time หรือ EET) ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับบนแพลตฟอร์ม MetaTrader

โปรดทราบ: ชั่วโมงการซื้อขาย "ตามเวลาปกติ" จะแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ โปรดศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ที่หน้า ข้อกำหนดสัญญา บนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่เราได้แจ้งไปนั้น อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับสภาวะการซื้อขาย ณ ขณะนั้น หรือสภาพคล่องจาก LP และการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการซื้อขายนั้นอาจมีผลต่อช่วงก่อนตลาดปิด (Pre-close) ด้วยเช่นกัน

ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการเทรดนะคะ ^__^