Blog post

ตารางการซื้อขายสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ของฮ่องกงและวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาถึงนักเทรดทุกท่าน,

ประกาศเพื่อทราบ เนื่องจากช่วงวันหยุดในเดือนกรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2019 เวลาทำการของการซื้อขายจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

สามารถดูตารางด้านล่างสำหรับเวลา และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของยุโรป (EET) ซึ่งเป็นเขตเวลาของแพลตฟอร์ม MetaTraderผลิตภัณฑ์ซื้อขาย

จันทร์

1 กรกฎาคม

พุธ

3 กรกฎาคม

พฤหัสบดี

4 กรกฎาคม

ฟอเร็กซ์

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

โลหะมีค่า

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

WTI

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

NGAS

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

DAX30

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 23:00

ตลาดปิดเวลา 23:00

DJI30

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

ตลาดปิดเวลา 20:00

FTSE100

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 23:00

ตลาดปิดเวลา 23:00

HSI50

ตลาดปิด

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

JP225

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

ตลาดปิดเวลา 20:00

NQ100

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

ตลาดปิดเวลา 20:00

SP500

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

ตลาดปิดเวลา 20:00

Stock CFDs (US)

ชั่วโมงซื้อขายปกติ

ตลาดปิดเวลา 20:00

ตลาดปิด

หมายเหตุ "เวลาซื้อขายปกติ" จะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตราสารแต่ละประเภท โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง; การเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการซื้อขายมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้วยความเคารพ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5