การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายของเราสำหรับ Daylight Saving Time ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,

เราขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าภายในช่วงเวลาเปิดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 จนกระทั่งช่วงเวลาปิดทำการ ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 ตารางซื้อขายของตราสารต่างๆจะได้รับการปรับเปลี่ยนดังในรายการที่ด้านล่างดังต่อไปนี้:

ตราสาร

ชั่วโมงการซื้อขายที่มีการปรับเปลี่ยน (EET)

Forex Spot

วันจันทร์ 00:05. - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:59 - 23:05 วันจันทร์ - ศุกร์;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

Metals Spot

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:59 - 00:01 วันจันทร์ - ศุกร์;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

WTI

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:59 - 00:01 วันจันทร์ - ศุกร์;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

BRENT

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 23:59 - 02:00 วันจันทร์ - ศุกร์;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

DAX30

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:00 - 22:30 & 22:59 - 00:01;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

DJI30

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:15 - 22:30 & 22:59 - 00:01;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

FTSE100

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:15 - 22:30 & 22:59 - 00:01;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

NQ100

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:15 - 22:30 & 22:59 - 00:01;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

SP500

วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 22:59 ; หยุดพัก 22:15 - 22:30 & 22:59 - 00:01;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

JP225

วันจันทร์ 02:00 - วันศุกร์ 22:59., หยุดพัก 22:15 - 01:00;

ก่อนปิดตลาด (Pre Close) ตั้งแต่ 22:00 ของวันศุกร์

Stock CFDs [US]

15:35 - 21:59 .ในวันจันทร์ - วันศุกร์


การเปลี่ยนแปลงของในสองสัปดาห์นี้ เนื่องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนเวลา Daylight Saving Time สองอาทิตย์ก่อนหน้าประเทศในยุโรปตะวันออก (เรายังทำงานตามเวลาของในยุโรปตะวันออก (EET))

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

ขอแสดงความนับถือ,

MTrading Team

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5