Blog post

วันแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา - เปลี่ยนแปลงเวลาในการซื้อขาย

เรียน เทรดเดอร์

โปรดทราบว่าเนื่องในช่วงวันหยุดในวันแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา – ตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน ถึง วันที่ 5กันยายน 2560 – ชั่วโมงการซื้อขายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ดังตารางที่ได้แสดงไว้ในด้านล่างนี้ :

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน

วันอังคาร ที่ 5 กันยายน

Forex Spot

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

Metals Spot

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

BRENT

ปิดทำการ 19:45

ชั่วโมงปกติ

WTI

ปิดทำการ 19:45

ชั่วโมงปกติ

NGAS

ปิดทำการ19:45

ชั่วโมงปกติ

DJI30

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

SP500

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

NQ100

ปิดทำการ 20:00

ชั่วโมงปกติ

CAC40

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

DAX30

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

FTSE100

ปิดทำการ 23:00

ชั่วโมงปกติ

STOXX50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

ASX200

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

HSI50

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

JP225

ปิดทำการ 19:30

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (US)

ปิดทำการ

ชั่วโมงปกติ

Stock CFDs (EU)

ชั่วโมงปกติ

ชั่วโมงปกติ

* เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของช่วงฤดูร้อนในทวีปยุโรป (EEST)

โปรดทราบว่า นั่นคือระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องถึงการรักษาตำแหน่ง ( positions ) ที่เปิดอยู่แล้ว และออเดอร์ล่วงหน้า ( pending orders ) ในช่วงวันหยุด เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าในชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง

นอกจากนี้ โปรดทราบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าสเปรดที่กว้างขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพคล่องในตลาดที่เบาบางลง

ด้วยความนับถือ

MTrading

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4 award5