“โบนัสพิเศษ” เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงทั่วไป

แคมเปญ 'โบนัสพิเศษ' จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีพิเศษ และให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่ได้รับเลือก 'โบนัสพิเศษ' นี้ไม่สามารถโอนให้แก่กันและจำกัดให้ผู้ที่ได้รับข้อเสนอนี้แต่เพียงเท่านั้น

The 'Special Bonus' is applicable to M.Premium accounts only.

This document entitles the right for “Special Bonus” under the terms and conditions agreed with MTrading’ representative via e-mail.

The “Special Bonus” offer is only valid if it was sent personally via email by MTrading’ representative.

The “Special Bonus” offer is valid thirty (30) days from the day the MTrading´representative sends it. If the deposit is received later than 30 days after the date of this offer, then MTrading has a right to remove any eligibility for the bonus.

The credit bonus (Bonus) provides additional free margin and increases the amount of funds available for trading (i.e. for opening new positions and maintaining margin requirements for such positions). The Bonus is not a part of the trading account balance and is displayed in the “Credit” field in the MetaTrader platform. Since the Bonus is deposited to the account as a margin credit, it cannot be used to cover trading losses.

Each customer profile is subject to one active bonus at a time.

Clients must meet the minimum trading volume requirements before the Bonus will be transferred to account balance and become available for withdrawal requests or internal transfers. After receiving the Bonus, clients will have 180 calendar days to meet the minimum volume requirement. This term is calculated separately for each particular bonus amount received during this Promotion.

Due to additional free margin limit formed by a Bonus amount in trading account a Participant accepts and agrees that besides the default Stop Out level stated on MTrading website an Additional Stop Out condition will be applied to Participant's trading account that contains Bonus. Participant's open positions will be immediately liquidated if any of default or Additional Stop Out conditions will occur in Participant's trading account.

Additional Stop Out condition will trigger the Stop Out procedure if Participants total account equity (own balance + current floating profit/loss + swap + Bonus amount - per trade commissions) decreases below the amount of the received Bonus, as shown in Example 1 below:

Example 1:

a) Default Stop Out conditions:

When a Participant has 1000 USD of own funds in trading account and additional 300 USD received as Bonus, total amount that may be used as margin in the account is 1300 USD. If Participant uses 1200 USD as margin, Default Stop Out will trigger when current account equity decreases below 30% of used margin, i.e. when equity will drop to 360 USD or lower. This remaining amount of 360 USD is greater than amount received as Bonus, therefore equity did not drop below amount of Bonus and Default Stop Out procedure will trigger at margin level of 30%.

b) Additional Stop Out conditions:

Following the same parameters as in the example above, but assuming that this time the Participant will use 600 USD for margin requirements. In such case 30% of this margin requirement will be 180 USD, however as this amount remains below of the amount of received Bonus (300 USD) an Additional Stop Out condition will apply whenever total account equity decreases below 300 USD. As a result Stop Out will trigger at margin level of 50%.

It is clients' sole responsibility prior to offer ending date to maintain sufficient margin level on their accounts so that after removal of the Bonus margin level will still remains sufficient for maintaining open positions.


รับโบนัส

โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขายจริงตรงกับที่ได้รับการลงทะเบียน.

หลังจากที่สมาชิกได้รับเงินเข้าในบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะต้องทำการแจ้งทางผู้จัดการ MTrading เพื่อจัดการขอโบนัสให้กับบัญชีซื้อขายของสมาชิกผ่านทางอีเมล์

หลังจาก 180 วัน ตามเวลาปฏิทินที่ทำการฝากเงิน MTrading จะสามารถลบสิทธิที่มีโดยถูกต้อง จะลบสิทธิโบนัสของลูกค้าที่ทำการซื้อขาย volumeขั้นต่ำไม่ได้ตามข้อตกลง ลูกค้าต้องให้ทำความเข้าใจว่า MTrading สามารถถอนโบนัสออกหลังจาก180วันตามเวลาปฏิทิน ที่ไม่สามารถทำ volumeขั้นต่ำได้สำเร็จ.


การถอนเงินโบนัส

เมื่อเครดิตไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้า เครดิตโบนัสยังคงเชื่อมโยงกับบัญชีนี้และไม่สามารถถอนให้บางส่วนหรือเต็มจำนวน นอกจากความสามารถทำการซื้อขายขั้นต่ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.

ผู้เข้าร่วมสามารถถอนกำไรค้างรับและเงินฝากก่อนหน้านี้จากบัญชีซื้อขาย ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตกลงว่า ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนที่สามารถทำTrading Volume Requirementได้ตามตกลงนั้น จะนำไปสู่การลบโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของผู้เข้าร่วม.

ลูกค้าทำการตกลงยอมรับการร้องขอถอนเงิน คำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าผลการร้องขอนั้น มีผลทำให้มาร์จิ้นของบัญชีฟรีลดรวมกว่า 65% หลังจากที่หักออกจากโบนัสในบัญชีโดยอัตโนมัติ.


ข้อกำหนดทั่วไป

MTrading สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต.

ถ้า MTrading ที่สงสัยว่า ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยไม่สุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเครดิตโบนัสออก และ จำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วมรวมถึงการบริการและบล็อกบัญชีของผู้เข้าร่วม.

เงินโบนัสจะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะทำยอดปริมาณการซื้อขาย (trading volume) ได้ตามที่ระบุไว้.

เครื่องมือเงินฝากส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่าคอมมิสชั่น หรือค่าธรรมเนียมโดยบุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้ระดับเงินฝากที่เพียงพอ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับโบนัสในประเภทที่เหมาะสม.

การซื้อขายใน Forex และตลาด CFD มีความเสี่ยงสูง มีเข้าร่วมใน Forex และตลาด CFD ไม่ควรจะดำเนินการยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่และ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมใน Forex และ ตลาดCFD.

ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในโบนัสในแต่ละประเทศนั้นๆทั้งหมด.

ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่าง ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า.

ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ(บริษัทผู้ดำเนินงาน) ผ่านทางอีเมลล์ bonus@mtrading.com mailbox หรือ ติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของคุณ


ข้อกำหนด

“ลูกค้าใหม่”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ไม่มีบัญชีซื้อขายจริงหรือลงทะเบียนก่อนหน้านี้ในห้องบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading.

“ลูกค้าเดิม”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ที่มีหรือบัญชีอยู่แล้วก่อนหน้านี้;

 • ลงทะเบียนได้ในหน้าบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading;
 • บัญชีซื้อขายจริง (ปัจจุบันใช้งานหรือปิดการใช้งาน)

“บัญชีเงินฝาก”, “เงินฝาก”การดำเนินงานด้านการเงินที่เพิ่มเงินใหม่ให้กับบัญชีซื้อขายจริงของลูกค้าผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอโดย MTrading. โอนภายใน, การปรับยอดรวม เครดิตเงินโบนัสอื่น ๆ, รางวัล IB / พาร์ทเนอร์ หรือคอมมิสชั่น จะไม่พิจารณาดำเนินการในบัญชีเงินฝาก.

'ข้อกำหนดของปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ' - ปริมาณรวมทั้งหมดที่จำเป็นในการซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสามารถถอนเงินโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่น ปริมาณการซื้อขายมีการคำนวณในLots 1 Lots เท่ากับ 100,000 หน่วยสกุลเงิน เนื่องจากความแตกต่าง มีผลในมาร์จิ้น สำหรับ 1 Lotใน non-FX instruments การคำนวณปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ(trading volume) สำหรับเครื่องมือดังกล่าวดำเนินการด้วยตัวคูณต่อไปนี้:
บัญชี M.Premium:

 • Stock CFDs — 1/1000;
 • NGAS — 1/50;
 • BRENT, WTI — 1/20;
 • PALLADIUM, PLATINUM — 1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [NQ100] — 1/20;
 • [STOXX50], [HSI50] — 1/30
 • [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20] — 1/10;

การซื้อขายที่ถูกต้องในการคำนวณ volume ต้องการ

 • เวลาการซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 5นาที;
 • กำไรหรือสูญเสียในการซื้อขายมากกว่า 3pips:
  • - สำหรับเครื่องมือ Forex เสนอราคาไป 5 ตามจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451), 1 ปีป จะเท่ากับเพิ่มราคาของ 0.00010;
  • - สำหรับเครื่องมือ Forex อ้างไปยังสถานที่ที่ 3 ถัดจากจุดทศนิยม(e.g. USDJPY – 101.522), 1 จุดเท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 0.010;
  • - สำหรับโลหะ 1 pipจะเท่ากับราคาที่เพิ่มขึ้น 0.01;
  • - ดัชนี 1 pip เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 1.0 ซึ่งจะเรียกว่าดัชนีจุด;
  • - สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ 1 pipเท่ากับขีดขนาดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการซื้อขายบนเว็บไซต์ MTrading.
 • ต้องไม่กระทำการเฮดจิ้งในการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าต้องให้สอดคล้องกับทุกข้อด้านล่างเพื่อพิจารณาการซื้อขายที่เฮดจิ้ง
  • - ตำแหน่งกลับรายการจะถูกเปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการเปิดตำแหน่งเริ่มต้น;
  • - ความแปรปรวนของปริมาณระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและการกลับรายการไม่เกิน 20%;
  • - ตำแหน่งกลับรายการจะถูกปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการปิดตำแหน่งเริ่มต้น