“โบนัสพิเศษ” เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงทั่วไป

แคมเปญ "โบนัสพิเศษ" จะใช้งานได้เฉพาะในกรณีพิเศษ และให้เฉพาะกลุ่มสมาชิกที่ได้รับเลือก "โบนัสพิเศษ" นี้ไม่สามารถโอนให้แก่กันและจำกัดให้ผู้ที่ได้รับข้อเสนอนี้แต่เพียงเท่านั้น

"โบนัสพิเศษ" ใช้ได้เฉพาะบัญชี M.Premium เท่านั้น

เอกสารนี้ ให้สิทธิ์เฉพาะ“ โบนัสพิเศษ” ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อตกลงของ MTrading ที่ส่งให้ทางอีเมล

สำหรับ“ โบนัสพิเศษ” จะใช้ได้ต่อเมื่อตัวแทนของ MTrading ส่งให้คุณส่วนตัวผ่านทางอีเมล

สำหรับ“ โบนัสพิเศษ” จะมีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ MTrading ส่งให้คุณผ่านทางอีเมล หากเกิน 30 วันMTrading มีสิทธิ์ในยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าว

โบนัสเครดิต (โบนัส) ให้มาร์จิ้นฟรีเพิ่มเติม และเพิ่มจำนวนเงินที่มีสำหรับการซื้อขาย (เช่นการเปิดสถานะใหม่และการรักษาความต้องการมาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว) แต่โบนัสไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยอดเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขาย “เครดิต” ในแพลตฟอร์ม MetaTrader เป็นโบนัสฝากเข้าบัญชีเพื่อเป็นเครดิตมาร์จิ้นจึงไม่สามารถใช้เพื่อครอบคลุมการขาดทุนได้

ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับโบนัส 1 ครั้งเท่านั้น

ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของ Mtrading ให้เรียบร้อยก่อน โบนัสจึงจะถูกโอนไปยังยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ และคุณสามารถขอถอนหรือโอนระหว่างบัญชีได้ หลังจากได้รับโบนัส ลูกค้าจะมีเวลา 180 วันเพื่อทำตามเงื่อนไขของโบนัสให้สำเร็จ

เนื่องจากข้อกำหนดของมาร์จิ้นฟรีที่คุณได้รับจากการเลือกโบนัสนั้น ผู้เทรดยอมรับและตกลงว่าในส่วนของ Stop Out เริ่มต้นที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ MTrading เงื่อนไข Stop Out เพิ่มเติมจะถูกนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วมโบนัสนี้ หากบัญชีซื้อขายของผู้เทรดมียอดบาลานซ์ต่ำกว่า % Stop Out บัญชีของลูกค้าก็จะถูก Stop Out เช่นเดียวกัน

เงื่อนไข Stop Out จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหากผู้เข้าร่วมโบนัสมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเทรดเป็นแบบนี้ (ยอดเงินคงเหลือ + กำไร / การขาดทุนลอยตัวปัจจุบัน + จำนวนเงินโบนัส - ต่อคอมมิชชั่นการค้า) ลดลงต่ำกว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับดังแสดงในตัวอย่างที่ 1 ด้านล่าง:

ตัวอย่างที่ 1:

a) เงื่อนไข Stop Out Out ค่าเริ่มต้น:

เมื่อลูกค้าฝากเงินผู้ 1,000 USD และได้รับโบนัส 300 USD จำนวนเงินทั้งหมดที่สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นในบัญชีคือ 1300 USD หากลูกค้าใช้ 1,200 USD จะถูก Stop Out ทันที ซึ่งการStop Out ปัจจุบันลดลงต่ำกว่า 30% ของมาร์จิ้นที่ใช้ นั่นคือเมื่อยอดบาลานซ์ลดลงถึง 360 USD หรือต่ำกว่า จำนวนเงินที่เหลืออยู่นี้คือ 360 USD มากกว่าจำนวนที่ได้รับเป็นโบนัส ดังนั้นส่วนของผู้เทรดจะไม่ลดลงต่ำกว่าจำนวนโบนัส และจะยังไม่โดน Stop Out ที่ระดับมาร์จิ้น 30%

b) เงื่อนไข Stop Out เพิ่มเติม:

ตามสถานการณ์ข้างต้น แต่สมมติว่าลูกค้า 600 USD และได้รับโบนัส 300 USD สำหรับข้อกำหนดมาร์จิ้น ในกรณีเช่นนี้ 30% จะเท่ากับ 180 USD อย่างไรก็ตามจำนวนนี้ยังคงต่ำกว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับคือ 300 USD เงื่อนไข Stop Out เพิ่มเติมจะมีผลเมื่อใดก็ตามที่ส่วนของบัญชีรวมลดลงต่ำกว่า 300 USD ด้วยเหตุนี้ Stop Out จะทำให้ระดับมาร์จิ้นยังคงอยู่ที่ 50%

การรักษาระดับมาร์จิ้น เป็นสิ่งที่สำคัญ ลูกค้าจะต้องเป็นคนที่ควบคุมมัน และควรจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้นให้เพียงพอในบัญชีเพื่อให้เพียงพอสำหรับการรักษาตำแหน่งที่เปิดออเดอร์


รับโบนัส

โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขายจริงตรงกับที่ได้รับการลงทะเบียน.

หลังจากที่สมาชิกได้รับเงินเข้าในบัญชีซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะต้องทำการแจ้งทางผู้จัดการ MTrading เพื่อจัดการขอโบนัสให้กับบัญชีซื้อขายของสมาชิกผ่านทางอีเมล์

หลังจาก 180 วัน ตามเวลาปฏิทินที่ทำการฝากเงิน MTrading จะสามารถลบสิทธิที่มีโดยถูกต้อง จะลบสิทธิโบนัสของลูกค้าที่ทำการซื้อขาย volumeขั้นต่ำไม่ได้ตามข้อตกลง ลูกค้าต้องให้ทำความเข้าใจว่า MTrading สามารถถอนโบนัสออกหลังจาก180วันตามเวลาปฏิทิน ที่ไม่สามารถทำ volumeขั้นต่ำได้สำเร็จ.


การถอนเงินโบนัส

เมื่อเครดิตไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้า เครดิตโบนัสยังคงเชื่อมโยงกับบัญชีนี้และไม่สามารถถอนให้บางส่วนหรือเต็มจำนวน นอกจากความสามารถทำการซื้อขายขั้นต่ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.

ผู้เข้าร่วมสามารถถอนกำไรค้างรับและเงินฝากก่อนหน้านี้จากบัญชีซื้อขาย ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตกลงว่า ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนที่สามารถทำTrading Volume Requirementได้ตามตกลงนั้น จะนำไปสู่การลบโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของผู้เข้าร่วม.

ลูกค้าทำการตกลงยอมรับการร้องขอถอนเงิน คำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าผลการร้องขอนั้น มีผลทำให้มาร์จิ้นของบัญชีฟรีลดรวมกว่า 65% หลังจากที่หักออกจากโบนัสในบัญชีโดยอัตโนมัติ.


ข้อกำหนดทั่วไป

MTrading สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต.

ถ้า MTrading ที่สงสัยว่า ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยไม่สุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเครดิตโบนัสออก และ จำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วมรวมถึงการบริการและบล็อกบัญชีของผู้เข้าร่วม.

เงินโบนัสจะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะทำยอดปริมาณการซื้อขาย (trading volume) ได้ตามที่ระบุไว้.

เครื่องมือเงินฝากส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่าคอมมิสชั่น หรือค่าธรรมเนียมโดยบุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้ระดับเงินฝากที่เพียงพอ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับโบนัสในประเภทที่เหมาะสม.

การซื้อขายใน Forex และตลาด CFD มีความเสี่ยงสูง มีเข้าร่วมใน Forex และตลาด CFD ไม่ควรจะดำเนินการยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่และ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมใน Forex และ ตลาดCFD.

ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในโบนัสในแต่ละประเทศนั้นๆทั้งหมด.

ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่าง ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า.

ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ(บริษัทผู้ดำเนินงาน) ผ่านทางอีเมลล์ bonus@mtrading.com mailbox หรือ ติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของคุณ


ข้อกำหนด

“ลูกค้าใหม่”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ไม่มีบัญชีซื้อขายจริงหรือลงทะเบียนก่อนหน้านี้ในห้องบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading.

“ลูกค้าเดิม”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ที่มีหรือบัญชีอยู่แล้วก่อนหน้านี้;

 • ลงทะเบียนได้ในหน้าบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading;
 • บัญชีซื้อขายจริง (ปัจจุบันใช้งานหรือปิดการใช้งาน)

“บัญชีเงินฝาก”, “เงินฝาก”การดำเนินงานด้านการเงินที่เพิ่มเงินใหม่ให้กับบัญชีซื้อขายจริงของลูกค้าผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอโดย MTrading. โอนภายใน, การปรับยอดรวม เครดิตเงินโบนัสอื่น ๆ, รางวัล IB / พาร์ทเนอร์ หรือคอมมิสชั่น จะไม่พิจารณาดำเนินการในบัญชีเงินฝาก.

"ข้อกำหนดของปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ" - ปริมาณรวมทั้งหมดที่จำเป็นในการซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสามารถถอนเงินโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่น ปริมาณการซื้อขายมีการคำนวณในLots 1 Lots เท่ากับ 100,000 หน่วยสกุลเงิน เนื่องจากความแตกต่าง มีผลในมาร์จิ้น สำหรับ 1 Lotใน non-FX instruments การคำนวณปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ(trading volume) สำหรับเครื่องมือดังกล่าวดำเนินการด้วยตัวคูณต่อไปนี้:
บัญชี M.Premium:

 • Stock CFDs — 1/1000;
 • NGAS — 1/20;
 • BRENT, WTI — 1/10;
 • PALLADIUM, PLATINUM— 1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [NQ100] — 1/20;
 • [STOXX50], [HSI50] — 1/20
 • [HSI50] — 1/1000
 • [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20] — 1/10;

การซื้อขายที่ถูกต้องในการคำนวณ volume ต้องการ- การซื้อขายเปิดรอบเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับทั้งสามของเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • เวลาการซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 5นาที;
 • กำไรหรือสูญเสียในการซื้อขายมากกว่า 3pips:
  • - สำหรับเครื่องมือ Forex เสนอราคาไป 5 ตามจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451), 1 ปีป จะเท่ากับเพิ่มราคาของ 0.00010;
  • - สำหรับเครื่องมือ Forex อ้างไปยังสถานที่ที่ 3 ถัดจากจุดทศนิยม(e.g. USDJPY – 101.522), 1 จุดเท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 0.010;
  • - สำหรับโลหะ 1 pipจะเท่ากับราคาที่เพิ่มขึ้น 0.01;
  • - ดัชนี 1 pip เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 1.0 ซึ่งจะเรียกว่าดัชนีจุด;
  • - สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ 1 pipเท่ากับขีดขนาดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการซื้อขายบนเว็บไซต์ MTrading.
 • ต้องไม่กระทำการเฮดจิ้งในการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าต้องให้สอดคล้องกับทุกข้อด้านล่างเพื่อพิจารณาการซื้อขายที่เฮดจิ้ง
  • - ตำแหน่งกลับรายการจะถูกเปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการเปิดตำแหน่งเริ่มต้น;
  • - ความแปรปรวนของปริมาณระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและการกลับรายการไม่เกิน 20%;
  • - ตำแหน่งกลับรายการจะถูกปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการปิดตำแหน่งเริ่มต้น