“โบนัสเงินฝาก” เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงทั่วไป

“โบนัสเงินฝาก” โปรโมชั่นนี้ เริ่มใช้ได้ตั้งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึง วันที่ 17 มีนาคม 2560

1.2 โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าใหม่ทั้งหมดและลูกค้าที่เป็นสมาชิกเดิมของ MTrading อยู่แล้ว กับบัญชีจริง MTrading accounts worldwide (see point 1.3).

1.3 รายชื่อประเทศต่างๆที่ MTrading สามารถให้บริการเมื่อมีการร้องขอ.

1.4 โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในห้องบัญชีเทรดเดอร์เท่านั้น.

1.5 เครดิตโบนัส(โบนัส) ได้ให้มาร์จิ้นเพิ่มเติมและเพิ่มเงินลงทุนสำหรับการซื้อขาย ( i.e.สำหรับการเปิดตำแหน่งใหม่และรักษามาร์จิ้นสำหรับ positions ดังกล่าว) โบนัสจะไม่ได้อยู่รวมกับยอดเงินฝากในบัญชีซื้อขายและจะแสดงในไฟล์ “Credit” ที่อยู่ในMT4 เนื่องจากโบนัสได้มีการฝากเข้าสู่บัญชีเช่นเครดิตมาร์จิ้น นั่นคือจะไม่สามารถนำมาใช้ครอบคลุมความสูญเสียในการซื้อขายได้.

1.6 ลูกค้ามีสิทธิจะได้รับเงินโบนัสเมื่อเงินในบัญชีการซื้อขายอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ฝากเงิน, USD เครดิตโบนัส, % Volume การซื้อขายขั้นต่ำ Lots ต่อ USD Custom
500 - 19 999 USD 50% 0.25 lots ต่อ USD ของเงินโบนัส มากกว่า 20,000 USD
*ดูข้อ 5.4 สำหรับรายละเอียด
*เมื่อเงินทุนในบัญชีสกุลเงินอื่นที่นอกเหนือกว่าUSD, โบนัสจะถูกคำนวณบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินที่ฝาก สู่ USD. การแปลงและการคำนวณจะดำเนินการโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ MTrading’s exchange rate.
*ถ้าคุณต้องการฝากมากกว่า 20,000 USD กรุณาติดต่อผู้จัดการของคุณได้ที่ bonus@mtrading.com

1.7 แต่ละบัญชีซื้อขายสามารถใช้โบนัสได้เพียงอย่างเดียวในช่วงเวลานั้น.

1.8 ทั้งลูกค้าที่เป็นสมาชิกและลูกค้าใหม่จะต้องทำการซื้อขาย volume ขั้นต่ำให้ได้ก่อนที่โบนัสจะทำการโอนไปที่ยอดเงินคงเหลือในบัญชีและพร้อมสำหรับคำขอเบิกถอนหรือโอนย้ายภายใน หลังจากได้รับโบนัส ลูกค้ามีเวลา 180วันตามเวลาปฏิทินสำหรับทำ volumeขั้นต่ำ นี่คือเงื่อนไขที่คำนวณแยกกันสำหรับแต่ละเฉพาะยอดเงินโบนัสที่ได้รับในช่วงโปรโมชั่นนี้.

1.9 เนื่องจากมาร์จิ้นที่เพิ่มฟรีมีขีดจำกัด โดยโบนัสยอดเงินในบัญชีซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทำความเข้าใจและยอมรับนั้น ที่นอกเหนือจาก Stop Out condition ในระดับที่ตกลงกันไว้บนเว็ปไซต์ MTrading เงื่อนไขในการหักออกจะถูกนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วมที่มีโบนัส ตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมเปิดจะถูกชำระทันที ถ้าหากเงื่อนไขหรือข้อตกลง Stop Out conditions จะเกิดขึ้นในบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วม.

1.10 เงื่อนไขเพิ่มเติมที่สามารถหยุดกระบวนการหากผู้เข้าร่วมรวมบัญชีทุน(ยอดเงินปัจจุบัน + กำไร/ขาดทุน + แลกเปลี่ยน +จำนวนโบนัส - ค่าคอมมิชชั่นต่อการเทรด) ลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินโบนัสที่ได้รับตามที่แสดงใน ตัวอย่างที่1:

ตัวอย่างที่ 1:

a) เงื่อนไข Stop Out conditions:

เมื่อผู้เข้าร่วมมีเงินทุนของตนเอง 1000 USD ในบัญชีซื้อขายและได้รับโบนัสเพิ่มอีก 500 USD. รวมทั้งหมดที่สามารถใช้เป็นมาร์จิ้นได้ในบัญชีซื้อขายคือ 1500 USD หากผู้เข้าร่วมใช้มาร์จิ้นไป 1400 USD จะถูกหยุดและดึงออกโดยอัตโนมัติ เมื่อบัญชีหมุนเวียน (Equity) ลดลงต่ำกว่า 30% ของมาร์จิ้นที่ใช้. i.e. เมื่อ Equity หยุดอยู่ที่ 360USD หรือต่ำกว่า. เงินที่เหลือจากยอด 360USD จะมากกว่าโบนัส อย่างไรก็ตาม Equity จะไม่หยุดถ้าจำนวนโบนัสต่ำกว่าและทำการหยุดกระบวนการเพื่อยึดเหนี่ยวระดับมาร์จิ้นไว้ที่ 30%.

b) เพิ่มเติม Stop Out conditions:

ตามพารามิเตอร์เดียวกันเช่นในตัวอย่างข้างต้น แต่สมมติว่าเวลานี้ผู้เข้าร่วมจะใช้ 600 USD สำหรับมาร์จิ้น. ในกรณีตัวอย่างเช่น 30% ของมาร์จิ้นนี้คือ 180 USD,อย่างไรก็ตามยอดนี้ยังคงต่ำกว่าจำนวนโบนัสที่ได้รับ (300 USD) เงื่อนไขเพิ่มเติมจะหยุดลงออกจะใช้เมื่อรวมบัญชีหุ้นลดลงต่ำกว่า USD 300 ส่งผลให้ดึงออกจากระดับมาร์จิ้น 50%.

1.11 นี่คือความรับชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ก่อนที่แคมเปญจะสิ้นสุดลงเพื่อจะรักษาระดับมาร์จิ้นให้คงอยู่ในบัญชีไว้ได้เพื่อที่ว่าหลังจากย้ายโบนัสมาร์จิ้นแล้วจะยังคงมีเพียงพอสำหรับการรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่.

2. รับโบนัส

2.1 หลังจากลงทะเบียนบัญชีซื้อขายจริงในโปรโมชั่นแล้ว เงินฝากในครั้งแรกของบัญชีนี้ที่ทำหลังจากลงทะเบียน และ เงินฝากทั้งหมดที่ทำภายในหลังจากครั้งแรกจะทำการสรุป และถือว่าเป็นครั้งเดียวกันเพื่อมูลค่าและรางวัลกับโบนัสที่สูงขึ้น.

2.2 เงินฝากทั้งหมดของบัญชีซื้อขายจริงก่อนที่จะลงทะเบียนในโปรโมชั่นและหลังจาก24ชั่วโมงหลังจากการฝากเงินในครั้งแรกจะไม่นับรวมในโปรโมชั่นและจะไม่ได้รางวัลโบนัส.

2.3 เมื่อมีการเครดิตเงินในบัญชี ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อรับโบนัสของคุณ

2.4 โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีซื้อขายจริงตรงกับที่ได้รับการลงทะเบียน.

2.5 หลังจาก 180 วัน ตามเวลาปฏิทินที่ทำการฝากเงิน MTrading จะสามารถลบสิทธิที่มีโดยถูกต้อง จะลบสิทธิโบนัสของลูกค้าที่ทำการซื้อขาย volumeขั้นต่ำไม่ได้ตามข้อตกลง ลูกค้าต้องให้ทำความเข้าใจว่า MTrading สามารถถอนโบนัสออกหลังจาก180วันตามเวลาปฏิทิน ที่ไม่สามารถทำ volumeขั้นต่ำได้สำเร็จ.

3. การถอนเงินโบนัส

3.1เมื่อเครดิตไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้า เครดิตโบนัสยังคงเชื่อมโยงกับบัญชีนี้และไม่สามารถถอนให้บางส่วนหรือเต็มจำนวน นอกจากความสามารถทำการซื้อขายขั้นต่ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์.

3.2 ผู้เข้าร่วมสามารถถอนกำไรค้างรับและเงินฝากก่อนหน้านี้จากบัญชีซื้อขาย ผู้เข้าร่วมเข้าใจและตกลงว่า ในกรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนที่สามารถทำTrading Volume Requirementได้ตามตกลงนั้น จะนำไปสู่การลบโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของผู้เข้าร่วม.

3.3 ลูกค้าทำการตกลงยอมรับการร้องขอถอนเงิน คำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้าผลการร้องขอนั้น มีผลทำให้มาร์จิ้นของบัญชีฟรีลดรวมกว่า 65% หลังจากที่หักออกจากโบนัสในบัญชีโดยอัตโนมัติ.

4. ข้อกำหนดทั่วไป

4.1 MTrading สิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต.

4.2 ถ้า MTrading ที่สงสัยว่า ผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยไม่สุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเครดิตโบนัสออก และ จำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วมรวมถึงการบริการและบล็อกบัญชีของผู้เข้าร่วม.

4.3 เงินโบนัสจะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะทำยอดปริมาณการซื้อขาย (trading volume) ได้ตามที่ระบุไว้.

4.4 เครื่องมือเงินฝากส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่าคอมมิสชั่น หรือค่าธรรมเนียมโดยบุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะให้ระดับเงินฝากที่เพียงพอ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับโบนัสในประเภทที่เหมาะสม.

4.5 การซื้อขายใน Forex และตลาด CFD มีความเสี่ยงสูง มีเข้าร่วมใน Forex และตลาด CFD ไม่ควรจะดำเนินการยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่และ การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมใน Forex และ ตลาดCFD.

4.6 ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในโบนัสในแต่ละประเทศนั้นๆทั้งหมด.

4.7 ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่าง ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า.

4.8 ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ(บริษัทผู้ดำเนินงาน) ผ่านทางอีเมลล์ bonus@mtrading.com mailbox.

5. ข้อกำหนด

5.1 “ลูกค้าใหม่”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ไม่มีบัญชีซื้อขายจริงหรือลงทะเบียนก่อนหน้านี้ในห้องบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading.

5.2 “ลูกค้าเดิม”บุคคลหรือบริษัทที่ลงทะเบียนในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ที่มีหรือบัญชีอยู่แล้วก่อนหน้านี้;

 • ลงทะเบียนได้ในหน้าบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading;
 • บัญชีซื้อขายจริง (ปัจจุบันใช้งานหรือปิดการใช้งาน)

5.3 “บัญชีเงินฝาก”, “เงินฝาก”การดำเนินงานด้านการเงินที่เพิ่มเงินใหม่ให้กับบัญชีซื้อขายจริงของลูกค้าผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอโดย MTrading. โอนภายใน, การปรับยอดรวม เครดิตเงินโบนัสอื่น ๆ, รางวัล IB / พาร์ทเนอร์ หรือคอมมิสชั่น จะไม่พิจารณาดำเนินการในบัญชีเงินฝาก.

5.4 'ข้อกำหนดของปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ' - ปริมาณรวมทั้งหมดที่จำเป็นในการซื้อขายก่อนที่ลูกค้าจะสามารถถอนเงินโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่น ปริมาณการซื้อขายมีการคำนวณในLots 1 Lots เท่ากับ 100,000 หน่วยสกุลเงิน เนื่องจากความแตกต่าง มีผลในมาร์จิ้น สำหรับ 1 Lotใน non-FX instruments การคำนวณปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำ(trading volume) สำหรับเครื่องมือดังกล่าวดำเนินการด้วยตัวคูณต่อไปนี้:

I. M.Pro Accounts:

 • ลงทะเบียนได้ในหน้าบัญชีเทรดเดอร์ของ MTrading;

II. M.Standard Accounts:

 • Stock CFDs — 1/1000;
 • SILVER, WIG20, [ASX200], [CAC40], [STOXX50], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35] — 1/10;
 • BRENT, WTI — 1/10
 • [NQ100], [SP500] — 1/100;
 • [JP225] — 1/5.

5.5 การซื้อขายที่ถูกต้องในการคำนวณ volume ต้องการ

 • 1. เวลาการซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 5นาที;
  • 1. สำหรับเครื่องมือ Forex เสนอราคาไป 5 ตามจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451), 1 ปีป จะเท่ากับเพิ่มราคาของ 0.00010;
  • 2.สำหรับเครื่องมือ Forex อ้างไปยังสถานที่ที่ 3 ถัดจากจุดทศนิยม(e.g. USDJPY – 101.522), 1 จุดเท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 0.010;
  • 3. สำหรับโลหะ 1 pipจะเท่ากับราคาที่เพิ่มขึ้น 0.01;
  • 4. ดัชนี 1 pip เท่ากับการเพิ่มขึ้นของราคา 1.0 ซึ่งจะเรียกว่าดัชนีจุด;
  • 5. สำหรับเครื่องมืออื่น ๆ 1 pipเท่ากับขีดขนาดตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการซื้อขายบนเว็บไซต์ MTrading.
 • 2. กำไรหรือสูญเสียในการซื้อขายมากกว่า 3pips:
  • 1. ตำแหน่งกลับรายการจะถูกเปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการเปิดตำแหน่งเริ่มต้น;
  • 2. ความแปรปรวนของปริมาณระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและการกลับรายการไม่เกิน 20%;
  • 3. ตำแหน่งกลับรายการจะถูกปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังการปิดตำแหน่งเริ่มต้น
 • 3. ต้องไม่กระทำการเฮดจิ้งในการซื้อขาย ซึ่งหมายความว่าต้องให้สอดคล้องกับทุกข้อด้านล่างเพื่อพิจารณาการซื้อขายที่เฮดจิ้ง

5.6 ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่าง ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า.