Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch Trong Dịp Lễ Của Hồng Kông Và Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

T5, 27 Th06 2019 18:23


Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý, do có những ngày nghỉ trong nửa đầu tháng 7 (Từ ngày 01 tháng 7 đến 04 tháng 7,2019) , lịch giao dịch của MTrading sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

Thông tin chi tiết, vui lòng theo dõi bảng dưới đ...


Thay đổi thời gian giao dịch vào các ngày lễ trong nửa cuối tháng Năm

T4, 15 Th05 2019 19:04

Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý, do có những ngày nghỉ trong nửa cuối tháng 5 (Từ ngày 17 đến 31 tháng 5,2019) , lịch giao dịch của MTrading sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

Thông tin chi tiết, vui lòng theo dõi bảng dưới đây, các thông t...


Thay đổi thời gian giao dịch vào các ngày lễ trong nửa đầu tháng Năm

T3, 07 Th05 2019 13:24

Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý, do có những ngày nghỉ trong nửa đầu tháng 5 (Từ ngày 30 tháng 4 đến 13 tháng 5,2019) , lịch giao dịch của MTrading sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

Thông tin chi tiết, vui lòng theo dõi bảng dưới đ...


Thay đổi thời gian giao dịch vào dịp lễ Phục Sinh 2019

T5, 18 Th04 2019 19:01

Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý, do kỳ nghỉ Phục Sinh sắp tới (Từ ngày 19 đến 22 tháng 4,2019) , lịch giao dịch của MTrading sẽ có một vài thay đổi nhỏ.

Thông tin chi tiết, vui lòng theo dõi bảng dưới đây, các thông tin trên bảng đượ...


Hãy nâng cấp tài khoản M.Premium của bạn để được hoàn tiền 1$ cho mỗi lot bạn giao dịch

T6, 08 Th03 2019 19:33

Kính gửi Quý nhà đầu tư,

Bạn có biết rằng một nhà đầu tư giao dịch trung bình tại MTrading đạt 414 lot giao dịch mỗi năm không? Với tùy chọn nâng cấp linh hoạt mới của chúng tôi cho tài khoản M.Premium sẽ cho phép nhà đầu tư nhận được 1$ cho mỗi lot giao dịch từ tất cả các sản phâ...