An toàn tài chính

An toàn tài chính

Tiền kí quỹ trên tài khoản MTrading của bạn được bảo vệ bởi chính sách chăm sóc khách hàng và thỏa thuận an ninh tài chính nghiêm ngặt.

Tách biệt các quỹ

Theo quy định của ngành, quỹ của khách hàng được tách biệt với tài sản của MTrading và giữ trong một tổ chức ngân hàng theo quy định. Điều này đảm bảo rằng các quỹ của bạn luôn luôn tồn tại và không thể được sử dụng bởi tài khoản của công ty. Các thỏa thuận này được kiểm tra và xác nhận bởi kiểm toán viên của chúng tôi.

Công bằng với khách hàng

Với MTrading lợi ích của khách hàng là trên hết. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định của ngành "đòi hỏi mỗi công ty tài chính quan tâm lợi ích của khách hàng và đối xử với họ một cách công bằng".

Điều này có nghĩa là chúng tôi bảo vệ quyền lợi của bạn trong tất cả mọi việc chúng tôi làm, từ hỗ trợ khách hàng đến giải quyết khiếu nại.

Chúng tôi chắc chắn rằng đội ngũ của chúng tôi luôn luôn đi đầu trong sự phát triển của thị trường.

Khiếu nại

Chúng tôi phấn đấu cho các dịch vụ tốt nhất, do đó bạn sẽ không còn lý do gì để phàn nàn. Nhưng nếu bạn khiếu nại, chúng tôi sẽ giải quyết nhanh chóng và công bằng. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ của chúng tôi thông qua compliance@mtrading.com. Chúng tôi nhận khiếu nại một cách nghiêm túc và trên cơ sở đó cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Ủy ban tài chính

MTrading cung cấp cho khách các hỗ trợ trung lập để quản lý tranh chấp.

MTrading tự hào cung cấp cho bạn các hỗ trợ độc lập trong việc xử lý các tranh chấp giao dịch với tư cách là thành viên Ủy ban tài chính.

Uỷ ban tài chính là một tổ chức trung lập sẽ giúp bạn giải quyết bất kỳ bất đồng nào với MTrading.

Điều này có nghĩa rằng nếu bạn không thể đạt được một thỏa thuận với chúng tôi về bất kỳ vấn đề gì, Uỷ ban sẽ hoạt động như một bên thứ ba độc lập để giải quyết cho bạn.

Làm thế nào để khiếu nại

  1. 1. 1. Ủy ban tài chính yêu cầu bạn trước tiên thử và giải quyết vấn đề trực tiếp với MTrading thông qua email đến: compliance@mtrading.com
  2. 2. 2. Nếu vấn đề không thể được giải quyết theo bước 1 ở trên, bạn có thể tiếp xúc với Uỷ ban để độc lập giải quyết sự cố bằng cách nộp khiếu nại theo một trong các cách sau:
    1. a. online hoặc
    2. b. tải về mẫu đơn tranh chấp và gửi nó.

Nếu bạn đang cung cấp thông tin cho một tranh chấp đã nộp, xin vui lòng e-mail thông tin cho info@financialcommission.org với số thứ tự trường hợp của bạn ở dòng chủ đề.