Đối Tác Doanh Nghiệp

Đối Tác Doanh Nghiệp

Tập đoàn phầm mềm MetaQuotes

Tập đoàn phầm mềm MetaQuotes, nhà lãnh đạo trong phát triển phần mềm cho thị trường tài chính, là nhà cung cấp cho chúng tôi phầm mềm giao dịch trực tuyến được ưa chuộng MetaTrader 4 (MT4). Phần mềm được sử dụng bởi hơn 250 nhà môi giới và các ngân hàng trên toàn cầu.

Dow Jones Newswire

Dow Jones Newswires là một trong những nguồn đáng tin cậy nhất của tin tức trực tuyến độc quyền, phân tích và hiểu biết sâu sắc về xu hướng thị trường toàn cầu trên tất cả các loại tài sản. Một thực thể của chỉ số Dow Jones, các phóng viên trên toàn cầu và có khả năng cung cấp thông tin dao động thị trường với tốc độ chưa từng có; trực tiếp đến các tổ chức đầu tư, nhà quản lý đầu tư và cố vấn tài chính.

Forex Magnates

Forex Magnates là một nguồn tin chuyên ngành và là tập đoàn nghiên cứu giao dịch dẫn đầu trong việc đưa tin tức và phân tích chuyên sâu cho lĩnh vực ngoại hối từ năm 2009. Tập đoàn là kim chỉ nam cho các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp ngoại hối cũng như các nhà đầu tư trên thị trường.