Ủy Ban Tài Chính và bảo vệ quyền lợi khi đầu tư.

Ủy ban tài chính (FC) —

là tổ chức độc lập, chuyên về các quy định liên quan đến tranh chấp giữa Broker và người tham gia trao dịch trong thị trường ngoại hối. Ủy Ban này cam kết sự minh bạch và rõ ràng trong tất cả các hoạt động của mình.

Mục đích của FC là giải quyết các tranh chấp giữa người giao dịch và các sàn môi giới một cách nhanh chóng, khách quan và chuyên nghiệp.

Financial commission

Ủy Ban Tài Chính sẽ mang lại cho bạn điều gì?

Bảo hiểm tiền quỹ tử Ủy Ban Bồi Thường lên đến 20,000$ cho mỗi trường hợp

Kết nối đến tổ chức trung lập, phi lợi nhuận để giải quyết các khiếu nại

Cách thức giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và sáng tạo (Trái ngược với các cơ quan nhà nước cứng ngắc và quan liêu)

Khả năng để đào sâu và tìm ra câu trả lời, không bao giờ bị 'chìm xuống'.

FCE hoặc bất kỳ tổ chức nào khi so sánh với Ủy Ban Tài Chính

Nếu bạn tin rằng bạn đã gặp bất công, Ủy Ban FC với đội quản lý chuyên nghiệm và khách quan, sẽ sẵn sàng xem xét trường hợp của bạn. Nếu phán quyết có lợi cho bạn, họ sẽ cung cấp một khoản bồi thường lên đến $20,000 USD bằng quỹ bồi thường của họ. Tất cả các phán quyết được đưa ra bởi Ủy Ban FC chỉ dựa trên các dữ liệu thực tế, và các tranh trấp sẽ được giải quyết dựa trên mức độ thuyết phục của các bằng chứng. Ủy Ban FC hướng tới một môi trường giao dịch được bảo mật tốt hơn mà không bị giới hạn về các điều khoản giao dịch..

ASIC được coi là một trong các cơ quan quản lý hàng đầu thế giới, tuy nhiên, họ cũng không thể so sánh được với các cam kết giữa Ủy Ban FC và giới giao dịch do thiếu vắng một kế hoạch bồi thường. Thêm nữa, tổ chức MiFID & FCA tuy có kế hoạch bồi thường, nhưng lại tạo ra nhiều hạn chế khi giao dịch, làm cho sự tương tác tưởng chừng đơn giản, trở nên rối rắm và chậm chạp. Ủy ban FC đưa đến một lựa chọn thay thế hoàn hảo, khách quan và đơn giản.

Giao dịch với các điều kiện tuyệt vời trong một môi trường an toàn.

Giao dịch tại MTrading!

Bắt đầu giao dịch