Forex Calendar


{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
Time Country Impact Event Actual Forecast Previous
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
Time Country Impact Event Actual Forecast Previous
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Event }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

Analytics


Các sự kiện kinh tế tác động đến thị trường theo nhiều cách khác nhau. Hãy nhận phân tích cho các sự kiện sắp tới và ảnh hưởng của chúng.
Đồ thị thể hiện xu hướng, nhưng các chỉ báo và mẫu hình dự đoán nó. Hãy xem đồ thị trong phân tích của chúng tôi & nhận các dự đoán.
Xác định vùng giá với xác suất biến động giá cao hơn và các thái cực tâm lý nhà đầu tư với phân tích sóng Elliot.
Our Trader´s Blog will enrich your financial knowledge with the latest and trendiest content from the global markets.
Các tiện ích về tâm lý thị trường sẽ giúp bạn xem sự tương quan giữa các vị thế mua và bán được thực hiện bởi các nhà giao dịch khác.