Lịch Kinh Tế


{{ events[0].Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
Giờ Quốc gia Tác động Sự kiện Thực tế Dự báo Trước đó
{{ event.Date.date | modify:false:false:'dddd, MMMM D' + ';'}} Current time: {{ time }}
Time Country Impact Event Actual Forecast Previous
{{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Date.date | modify:false:false:'HH:mm' }} {{ event.Currency }} {{ event.Event }} {{ event.Actual }} {{ event.Forecast }} {{ event.Previous }}

Phân Tích


Các sự kiện kinh tế tác động đến thị trường theo nhiều cách khác nhau. Hãy nhận phân tích cho các sự kiện sắp tới và ảnh hưởng của chúng.
Đồ thị thể hiện xu hướng, nhưng các chỉ báo và mẫu hình dự đoán nó. Hãy xem đồ thị trong phân tích của chúng tôi & nhận các dự đoán.
Blog Giao Dịch sẽ làm phong phú kiến thức tài chính của bạn với các nội dung và xu hướng mới nhất.
Các tiện ích về tâm lý thị trường sẽ giúp bạn xem sự tương quan giữa các vị thế mua và bán được thực hiện bởi các nhà giao dịch khác.
Xem những chuyển động hàng ngày hàng đầu trên thị trường ngoại hối & CFD với bản đồ nhiệt này từ MTrading. Biết các chuyển động và rung động của thị trường ngoại hối.