Tâm lý thị trường

Các cặp Forex chính và vàng

Theo dõi chuyển động các cặp Forex chính bằng cách xem chuyển động mua và bán của các nhà đầu tư khác.

EUR/USD


GOLDUSD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

EUR/GBP


Thêm các công cụ ngoại hối

Xem những cặp ngoại hối khác để đánh giá tốt hơn tâm lý thị trường hàng ngày.

USD/CAD

EUR/CHF

EUR/JPY

GBP/JPY


AUD/USD

NZD/USD

AUD/NZD

AUD/JPY


Nguồn dữ liệu

Tâm lý thị trường chỉ nên được xem là chỉ thị. Nó dựa trên dữ liệu thời gian thực lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch của đối tác FXBlue của chúng tôi. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khối lượng dữ liệu thay đổi đáng kể trong các chuyển động thị trường hoặc khi các nhà giao dịch đóng/mở vị thế với khối lượng đáng kể.