Câu Hỏi Về MT4

Nhận được một số câu trả lời liên quan đến phần mềm MetaTrader 4 của chúng tôi bằng cách xem qua các câu hỏi thường gặp.


1. MT4 hiển thị lỗi 'Invalid Account' (Tài khoản không hợp lệ). Tôi nên làm gì?

Giải pháp khả thi:

  1. Bạn có thể đã nhập đăng nhập không chính xác (số tài khoản) hoặc mật khẩu không chính xác cho tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy kiểm tra các e -mail đã được cung cấp trong quá trình đăng ký của bạn với Trader's Room; tìm kiếm tin nhắn từ MTrading đã gửi xác nhận đăng ký của bạn - chi tiết đăng nhập của bạn sẽ được đưa vào trong email này. Xin lưu ý: mật khẩu là phần nhạy cảm, hãy đảm bảo mật khẩu của bạn được nhập chính xác bao gồm bất kỳ biểu tượng và chữ hoa/thường.

  2. Đối với tài khoản Demo, tên máy chủ phải là MTrading-Demo. Với các tài khoản thực, tên máy chủ phải là MTrading-Live, bạn có thể chuyển đổi các máy chủ bằng cách chọn từ trình đơn thả xuống.

  3. Xin lưu ý rằng Đăng nhập cho MetaTrader 4 là số tài khoản giao dịch cho tài khoản M.Standard hoặc M.Pro của bạn. Để giao dịch, bạn sẽ cần phải sử dụng mật khẩu của nhà giao dịch mà bạn nhận được khi bạn mở tài khoản. Mật khẩu nhà đầu tư của bạn là một mật khẩu chỉ đọc cho phép bạn xem các chuyển động của thị trường nhưng sẽ không cho phép bạn giao dịch. Hãy chắc chắn đó là mật khẩu của bạn và không chứa bất kỳ nút cách hay khoảng trống trước và sau nó.

'
2. MT4 hiển thị lỗi 'Account is disabled' (Tài khoản bị vô hiệu hóa). Tôi nên làm gì?

Điều này có nghĩa tài khoản thực của bạn chưa được kích hoạt. Để kích hoạt tài khoản giao dịch, một số tiền nhất định phải được gửi vào tài khoản của bạn (bằng EUR hay USD). Tài khoản demo không yêu cầu kích hoạt. Tài khoản dự thi được kích hoạt tự động vào đầu của cuộc thi.

3. MT4 không thể kết nối với tài khoản giao dịch của tôi (Lỗi 'Không kết nối' No connection). Tôi nên làm gì?

Giải pháp khả thi:

  1. Vui lòng kiểm tra kết nối internet của bạn, có thể do hệ thống cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn có vấn đề. Hãy thử vào các trang web của các nước khác nhau trên thế giới. Nếu một số trang không thể mở được, liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật ISP của bạn.

  2. Hãy thử vô hiệu hóa hoặc đặt cấu hình chống virus của bạn hoặc phần mềm tường lửa được cài đặt trên máy tính của bạn, nó có thể ngăn chặn một số các kết nối internet của MetaTrader 4. Các cổng giao tiếp internet 443 và 444 phải được mở ra và sẵn sàng cho ứng dụng terminal.exe. Nếu không có hỗ trợ mở các cổng này, bạn có thể thử vô hiệu hóa tường lửa hoặc phần mềm diệt virus và khởi động lại máy tính của bạn.

  3. Nếu bạn đang giao dịch từ máy tính làm việc của bạn, kết nối internet có thể đi qua máy chủ proxy. Hãy hỏi quản trị hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn với các chi tiết của máy chủ proxy như địa chỉ IP, loại proxy và cổng. Sau đó bạn nên nhập dữ liệu này vào phần mềm MetaTrader 4 của bạn ('Tools' menu > Options > Server > Enable proxy server > Proxy).
  4. Hãy hỏi quản trị hệ thống về cổng trong mạng văn phòng của bạn. Nếu cổng 443 và 444 đóng, bạn sẽ không thể sử dụng MetaTrader 4. Bạn có thể yêu cầu quản trị hệ thống để mở cổng này.

4. Tôi liên tục nhận được lỗi 'Thị trường đóng' (Market Closed) khi cố gắng đặt lệnh. Tôi nên làm gì?

Giải pháp khả thi:

  1. Phiên giao dịch của công cụ tài chính này chưa bắt đầu. Hãy kiểm tra các phiên giao dịch ghi trên bảng này (nhấp vào bất kỳ công cụ nào để xem thêm chi tiết).
  2. Nếu bạn đang cố gắng để mua hoặc bán lệnh Future, hãy kiểm tra, có thể nó đã hết hạn và giao dịch đã đóng lại. Đôi khi, 1-2 ngày trước ngày hết hạn, lệnh tương lai có thể được chuyển sang trạng thái 'chỉ đóng', do đó việc đặt lệnh mới bị cấm.

  3. Hãy thử khởi động lại phần mềm giao dịch của bạn.

'
5. MetaTrader 4 cho biết lỗi 'Không đủ tiền' (Not enough money).

Nếu không có đủ số tiền có thể giao dịch tiếp (Free margin) có sẵn trên tài khoản giao dịch của bạn để đặt lệnh, bạn sẽ nhận được báo lỗi như vậy. Vui lòng kiểm tra từ Trader's Calculator số tiền kí quỹ là cần thiết cho một công cụ giao dịch cụ thể và tính toán các tỉ lệ kí quỹ cho tất cả các lệnh của bạn. Nếu bạn thấy rằng không có đủ tiền để đặt lệnh mới, bạn có thể đóng một số lệnh hiện tại của bạn hoặc bổ sung nguồn vốn tiền gửi vào tài khoản giao dịch của bạn.

6. MetaTrader 4 cho thấy lỗi 'Giao dịch quá tải' (Trade context busy).

Chờ một thời gian và thử lại, lệnh trước đó của bạn đã chưa được thực hiện hoặc máy chủ giao dịch đã không nhận được nó vì một số vấn đề với kết nối internet của bạn. Trong mọi trường hợp, việc khởi động lại MetaTrader 4 sẽ giúp giải quyết vấn đề.

7. Tôi không thể tìm thấy lịch sử đầy đủ các giao dịch thực hiện trong MetaTrader 4.

Hãy tìm đến mục 'Lịch sử tài khoản' (Account history) trong cửa sổ 'Terminal' và chọn 'Tất cả lịch sử' (All History) từ menu chuột phải.

8. Tôi muốn nhận được một báo cáo chi tiết về kết quả giao dịch của tôi.

Hãy tìm đến mục 'Lịch sử tài khoản' (Account history) trong cửa sổ 'Terminal' và chọn 'Lưu báo cáo chi tiết' (Save as Detailed Report) từ menu chuột phải.

Giải thích báo cáo chi tiết như thế nào:

Tổng lợi nhuận ròng - kết quả tài chính của tất cả các lệnh. Tham số này đại diện cho sự khác biệt giữa Lợi nhuận gộp và Thua lỗ gộp;

Lợi nhuận gộp - tổng của tất cả các lệnh có lợi nhuận trong đơn vị tiền tệ;

Thua lỗ gộp - tổng của tất cả các lệnh thua lỗ trong đơn vị tiền tệ;

Yếu tố lợi nhuận - tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận gộp và thua lỗ gộp. Nó có nghĩa là những khoản tiền bằng nhau;

​Tiền chi trả dự kiến - kỳ vọng toán học của chiến thắng. Thông số này được tính toán thống kê và đại diện cho yếu tố lợi nhuận/thua lỗ trung bình của một giao dịch. Nó cũng có thể được coi là thể hiện lợi nhuận kì vọng ​​/không kì vọng của giao dịch tiếp theo;

Giải ngân tuyệt đối - sự khác biệt giữa tiền gửi ban đầu và mức tối thiểu dưới tiền gửi;

Giải ngân tối đa - thua lỗ tối đa của số tiền gửi và phần trăm của các khoản tiền gửi ;

Tổng số lệnh - tổng số tiền của các lệnh;

Lệnh bán (thắng %) - số lượng lệnh bán và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của chúng;

Lệnh mua (thắng %) - số lượng lệnh mua và tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của chúng;

Lệnh lãi (% trên tổng số) - số lượng các lệnh có lợi nhuận và một phần của chúng trong tổng số lệnh, tính theo phần trăm;

Lệnh lỗ (% trên tổng số) - số lượng các lệnh không có lợi nhuận và một phần của chúng trong tổng số lệnh, tính theo phần trăm;

Giao dịch lãi nhiều nhất - lợi nhuận lớn nhất trong số tất cả các lệnh có lợi nhuận;

Giao dịch lỗ nhiều nhất - thua lỗ lớn nhất trong số tất cả các lệnh thua lỗ;

Giao dịch lợi nhuận trung bình - giá trị lợi nhuận trung bình trong một lệnh (tổng lợi nhuận chia cho số lượng giao dịch có lợi nhuận);

Giao dịch thua lỗ trung bình - giá trị thua lỗ trung bình trong một lệnh (tổng thua lỗ chia cho số lượng giao dịch thua lỗ);

Lãi liên tiếp tối đa (lợi nhuận tính bằng tiền) - chuỗi lệnh giao dịch có lợi nhuận dài nhất và tổng lợi nhuận của chúng;

Lỗ liên tiếp tối đa (lợi nhuận tính bằng tiền) - chuỗi lệnh giao dịch thua lỗ dài nhất và tổng lợi nhuận của chúng;

Lãi liên tiếp tối đa (tính theo số lãi) - lợi nhuận tối đa trong một loạt các lệnh có lợi nhuận và giá trị tương ứng của các lệnh có lợi nhuận;

Lỗ liên tiếp tối đa (tính theo số lỗ) - thua lỗ tối đa trong một loạt các lệnh thua lỗ và giá trị tương ứng của các lệnh thua lỗ;

Lãi liên tiếp trung bình — số tiền trung bình của các lệnh có lời trong chuỗi lợi nhuận liên tục;

Lỗ liên tiếp trung bình — số tiền trung bình của các lệnh thua lỗ trong chuỗi thua lỗ liên tục.

'
9. Thời gian nào được hiển thị trong MetaTrader 4?

Sàn giao dịch hiển thị giờ EET (GMT+2, trong Daylight Saving là GMT+3).

10. Lệnh 'Buy Limit' hoặc lệnh 'Take Profit' một lệnh Bán đã không được thực hiện, mặc dù giá trên biểu đồ đã đạt đến mức giá của lệnh. Tại sao?

Biểu đồ trong MetaTrader 4 được tạo ra bằng cách sử dụng giá Mua. Lệnh Bán được thực hiện tại giá Bán (bạn có thể thấy giá trong MetaTrader 4, hiển thị ở cửa sổ 'Market Watch'). Sự khác biệt giữa giá là do spread (mức chênh lệch giữa giá Mua và giá Bán). Hãy xem xét kĩ trước khi đặt lệnh chờ.

11. Tại sao không có khối lượng giao dịch '0.1' trong cửa sổ 'Đặt lệnh' của MetaTrader 4?

Bạn có thể tự nhập bất kỳ khối lượng nào bạn muốn, bắt đầu từ 0.01 lots và hơn nữa. Ví dụ, bạn có thể nhập '0.12' hay '0.03'.

12. Tại sao tất cả các công cụ có sẵn không hiển thị hết trong cửa sổ 'Market Watch' của MetaTrader 4?

Để xem danh sách đầy đủ các công cụ có sẵn, hãy chọn 'Hiển thị tất cả biểu tượng' (Show all Symbols) từ menu chuột phải trong cửa sổ 'Market Watch'. Khuyến khích lặp lại quy trình này ít nhất mỗi tháng một lần bởi vì mã mới được thêm vào thường xuyên và một số mã hết hạn (ví dụ như chứng khoán) được loại bỏ khỏi danh sách.

13. Yêu cầu hệ thống MetaTrader 4 cho PC, Pocket PC hoặc điện thoại thông minh là gì?

Phiên bản PC của MetaTrader 4 Client Terminal có thể hoạt động dưới Microsoft Windows 95/98/Me/2000/2003/2008/XP/Vista/7. Yêu cầu về phần cứng được giới hạn trong những phần mềm này.

MetaTrader 4 di động cho Pocket PC đòi hỏi Windows Pocket PC 2002 hoặc cao hơn.

MetaTrader4 di động cho điện thoại thông minh đòi hỏi phiên bản điện thoại thông minh Windows Mobile 2003 và các phiên bản sau.

'
14. Địa chỉ IP của máy chủ MTrading giao dịch là gì?

Nếu bạn đã đăng ký và mở một tài khoản giao dịch thực (nhận đăng nhập /mật khẩu ), chúng tôi khuyên bạn nên tải về và cài đặt phần mềm MetaTrader 4 từ our website, đó là cách đơn giản và thuận tiện nhất vì tất cả các địa chỉ của máy chủ giao dịch của chúng tôi đã được tích hợp vào phần mềm, bạn chỉ cần mở phần mềm và kết nối với tài khoản giao dịch của bạn.

Nếu bất kỳ phiên bản khác của MetaTrader 4 đã được cài đặt vào máy tính của bạn, bạn đều có thể sử dụng phần mềm này giao dịch tài khoản MTrading thực hoặc tạo một tài khoản demo trực tiếp từ nó. Vui lòng sử dụng các địa chỉ máy chủ sau đây để kết nối với môi trường giao dịch MTrading. Bạn cần phải nhập vào bất kỳ các địa chỉ trong File > Login [Server] or in Tools > Options [Server] text fields.

Máy chủ cho tài khoản thực (MTrading-Live):
server.fxservice.com:443
server5.fxservice.com:443

Máy chủ cho tài khoản demo (MTrading-Demo):
server2.fxservice.com:443
server3.fxservice.com:443
server6.fxservice.com:443

Máy chủ cho MT5:
mt5.fx.ee:443