Hội Thảo Tài Chính

Học hỏi từ kinh nghiệm là cách tốt nhất để nhận được kiến thức. Với các chuyên gia giao dịch ngoại hối của chúng tôi, bạn đang tìm thấy giá trị kinh nghiệm của cả thập kỷ. Tham gia cùng các cựu binh ngành Forex của chúng tôi tại hội thảo giao dịch - đi đến tận nguồn cho việc cải thiện kiến thức và tôi luyện các kỹ năng của bạn. Hãy tìm cho mình một chỗ ngồi ngay bây giờ.

Không có hội thảo đã xếp lịch. Xin vui lòng kiểm tra lại sau.

Chúng tôi cũng cung cấp các buổi webinars chiều sâu