MACM

Multi Account Copier for Managers, hay gọi tắt là MACM, là một dịch vụ cho phép các nhà giao dịch kinh nghiệm hưởng lợi nhuận từ việc cung cấp các tín hiệu giao dịch cho các nhà đầu tư khác.

Khi một nhà đầu tư kết nối đến một nhà quản lý, các lệnh của nhà quản lý sẽ tự động được sao chép vào tài khoản nhà đầu tư; nhà đầu tư sau đó sẽ thỏa thuận với nhà quản lý của anh ấy – thông qua một mức phí Lợi Nhuận và phí Khối Lượng - cho việc cung cấp các tín hiệu.


 • Kí quỹ linh hoạt
 • 27 Cặp tiền tệ
 • Đòn bẩy
  lên đến 1:1000
 • Lệnh
  từ 0.01 lots
 • Spreads
  từ 0.1 pip
 • Hoa hồng
  0.0020%*

Máy sao chép nhiều tài khoản cho nhà quản lý

 • Khi mở một tài khoản MAC-Nhà Quản Lý, nhà quản lý tài khoản sẽ cần phải xác định một số điều kiện trong các điều khoản hợp tác (như phí hoa hồng, tiền ký quỹ tối thiểu, vv)
 • Tài khoản MAC-Nhà Quản Lý có thể được thiết lập cho cả tài khoản Thật và Demo.
 • Tất cả các lệnh được tạo trong tài khoản MAC-Nhà Quản Lý đều được sao chép – cả lệnh mở và đóng – thông qua các tín hiệu giao dịch gửi đến tất cả các tài khoản nhà đầu tư đã kết nối.
 • Khối lượng giao dịch được sao chép dựa trên sự khác biệt tương ứng giữa số dư tài khoản của nhà quản lý và nhà đầu tư.
 • Số lượng nhà đầu tư có thể kết nối đến cùng một nhà quản lý được giới hạn đến 50, tuy nhiên, các nhà quản lý có thể tạo nhiều tài khoản MACМ.
 • Tất cả tiền hoa hồng của nhà quản lý sẽ được chuyển sang một 'Tài Khoản Kiểm Soát' không giao dịch riêng mà được mở cùng với tài khoản nhà quản lý.
 • Các điều kiện của tài khoản M.Pro được áp dụng cho tài khoản MACM.

Để trở thành một nhà quản lý, chỉ cần đăng nhập vào Phòng Giao Dịch, sau đó chọn “Quản Lý Tài Khoản” rồi chọn Mở tài khoản MAC-Nhà Quản Lý.

Các phương pháp nạp và rút tiền

Thực hiện các giao dịch tiền tệ đảm bảo bằng việc sử dụng các hệ thống thanh toán phổ biếnBạn có câu hỏi nào không?

Bạn có thể tin cậy vào các chuyên gia của chúng tôi để giúp bạn với bất kỳ thắc mắc nào mà bạn có, liên hệ với chúng tôi qua email tại đây hoặc gọi +852 8192 7767

Managers


Quản lí đa tài khoản giành cho người quản lý, hoặc MAMM, là một dịch vụ cho phép các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm có thể kiếm lợi nhuận từ việc quản lý giao dịch cho nhà đầu tư khác.