Lợi nhuận từ 0 đến 40%

Thu nhập từ việc quản lý quỹ của những nhà đầu tư khác

Bạn có phải là một nhà quản lý tài chính thành công và bạn có muốn tăng thu nhập từ những giao dịch đầy lợi nhuận? Hãy mời gọi những nhà đầu tư đầu tư vào tài khoản PAMM của bạn và nhận đến 40% tiền hoa hồng từ lợi nhuận đầu tư!

Bắt đầu ngay

Những lý do để bắt đầu

Những lợi ích đối với nhà quản lý tài chính

Đẩy mạnh cơ hội tiếp cận nhà đầu tư

Tùy chỉnh hoa hồng linh hoạt

Tăng thu nhập

Quản lý rất đơn giản

Quy trình đầu tư

1

Đưa ra lời đề nghị cho nhà đầu tư, với những điều khoản hợp tác rõ ràng, bao gồm cả phí hoa hồng bạn muốn nhận từ việc quản lý quỹ tài chính.

2

Mở một lịch sử giao dịch và cấp quyền truy cập vào những giao dịch mà bạn đã thực hiện trên thị trường tài chính.

3

Quản lý quỹ và tạo ra lợi nhuận từ việc giao dịch và cố gắng làm tốt hơn những nhà quản lý khác.

4

Càng nhiều nhà đầu tư tham gia với bạn, thu nhập càng tăng.

Bắt đầu ngay