Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
Son Vo • 2020-03-13

Phân tích kỹ thuật 13-03-2020: Vàng bật ra khỏi mức thấp sau 5 tuần, đường EMA100 ngày, hồi quy Fibonacci 61,8% trong tầm ngắm

Phân tích kỹ thuật 13-03-2020: Vàng bật ra khỏi mức thấp sau 5 tuần, đường EMA100 ngày, hồi quy Fibonacci 61,8% trong tầm ngắm

Mặc dù tình hình thị trường tài chính gần đây giảm nhiệt đã ảnh hưởng tiêu cực đến vàng, nhưng giá kim loại này vẫn nằm trên đường EMA100. Hệ quả là tỷ lệ cược cho việc giá vàng pullback về $1625 đang tăng nhanh. Tuy nhiên, việc tăng bền vững vượt quá mức EMA50 tại $1590 trở nên cần thiết cho điều tương tự. Trong suốt giai đoạn tăng đều đêu của kim loại quý này kéo dài qua các mức $1625, $1660 và $1690 dấy nên băn khoăn cho phe mua.

Ở chiều đi xuống, việc giá vàng phá vỡ đường EMA100 tại $1552 có thể dẫn đến việc giá vàng đứng lại tại gần mức hồi quỳ Fibonacci lui 61,8% tại $1543. Mặc dù vậy, việc giá vàng chốt phiên ở dưới mức giá tương tự có thể không dẫn đến việc tài sản trú ẩn này quay lại các mức giá $1510 và $1495.


Hãy tham gia ngay với chúng tôi trên FBTwitter để được cập nhật về các sự kiện thị trường mới nhất!