Blog post

Giờ giao dịch cho kỳ nghỉ Giáng sinh & Năm mới 2019-2020

Kính gửi các nhà giao dịch,

Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới sắp tới, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một vài thay đổi. Bạn có thể thấy giờ thay đổi trong tập tin này.

N.B. "Normal Hours" có thể khác nhau tùy thuộc vào từng công cụ giao dịch. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết cho từng công cụ trong phần Điều khoản hợp đồng trên trang web của chúng tôi. Tất cả thời gian được đề cập trong bảng là theo Giờ Đông Âu (EET).

Mong bạn lưu ý rằng việc duy trì các lệnh giao dịch đã mở và các lệnh đang chờ xử lý trong thời gian nghỉ lễ có thể dẫn đến rủi ro cao hơn. Bên cạnh đó, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các nhà cung cấp giá hoặc thanh khoản tương ứng; thay đổi về giờ giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng.

Hơn nữa, chênh lệch cũng có thể rộng hơn trong khoảng thời gian này vì lý do thanh khoản trên thị trường thấp.

Trân trọng,

Đội ngũ MTrading

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4