Blog post

Đồ thị của ngày: Giá vàng có thể trở đầu khi chạm đường hỗ trợ 15 tuần.

Ngay cả khi vàng đang tụt xuống giá thấp nhất trong hai tuần, đường xu hướng lên của 15 tuần, đang ở mức 1318$ có thể chặn đứng cú trượt của giá vàng. Nếu giới đầu tư , mốc 1302$ và mốc SMA-50 ngày 1299$ sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Khi mà giá vàng thỏi đuối sức và hạ đến mốc 1299$, các mốc 1295$ và 1286$ sẽ làm hài lòng giới đầu tư giữ lệnh Sell.

Ngoài ra, khi giá cuối ngày chốt cao hơn 1322$ có thể kéo tỷ giá lên lại mốc 1333$ và 1336$. CUũng cần lưu ý rằng, khi giá thực sự vượt qua 1336$, tao ra một tương lai lạc quan để tiếp tuc hướng đến các mốc cao hơn: 1341,5$, 1347$ và 1350$.

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5