Blog post

Phân tích kỹ thuật: Mô hình cờ giảm khung 4H giúp bên bán Vàng đầy hy vọng dưới mốc 1.900 đô la

Giá vàng giảm mạnh hôm 09 tháng 11 để rồi sau đó mở ra một kênh xu hướng tăng ngắn hạn. Các biến động hợp thành mô hình cờ giảm giá trên biểu đồ khung 4 giờ. Tuy nhiên cần phải xuất hiện một đà giảm mạnh dưới ngưỡng 1.867,30 đô la để phe gấu tham gia giao dịch. Theo đó, mức đáy của tháng gần $1,850 có thể sẽ mở ra quãng giá đi ngang trước khi kéo biểu đồ xuống đáy hồi tháng 9 quanh $1,848. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý bất kỳ đà suy yếu nào mới dưới $1,848 sẽ kéo giá vàng về mức đỉnh hồi đầu tháng 7 gần $1,818.

Trong khi đó ở kịch bản tăng, mức cao gần đây ở 1.893 đô la và mốc chẵn 1.900 đô sẽ thúc đẩy đà tăng trong ngắn hạn của kim loại quý này trước khi chạm đường trên của mô hình lá cờ, hiện tại ở 1.905 đô. Trường hợp biểu đồ vượt mốc 1.905 đô thì đà phục hồi mạnh mẽ lên đỉnh hồi tháng 10 gần 1.930 và đỉnh tháng này gần 1.965 nhiều khả năng sẽ thu hút được phe bò vàng nhảy vào.

phân tích giá vàng mô hình cờ dốc lên 18 11 2020

Cùng tham gia với chúng tôi trên FBTwitter ngay để được cập nhật về các sự kiện thị trường mới nhất!

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4