Blog post

Ngày Thống Nhất Toàn Dân Của Nga 2018: Một Số Thay Đổi Về Thời Gian Giao Dịch

Kích gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 5 tháng 11, 2018, do diễn ra ngày lễ Thống Nhất Toàn Dân tại Nga, các cặp tiền USDRUB và EURRUB sẽ không thể giao dịch. Thông tin như dưới đây:

Mã giao dịch

Thứ Hai,

Ngày 5/11

Thứ Ba,

Ngày 6/11

EURRUB

Nghỉ giao dịch

Giao dịch

bình thường

USDRUB

Nghỉ giao dịch

Giao dịch

bình thường


Thời gian giao dịch nêu trên có để được điều chỉnh bởi các đơn vị cung cấp thanh khoản, việc giao đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến các điều khoản pre-close.

Bạn có thể theo dõi các sự kiện kinh tế sắp diễn ra (Như sự kiện này) thông qua mục Lịch Forex.

Xin cảm ơn và chúc qcác bạn có một ngày làm việc hiệu quả,

MTrading Vietnam

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4