Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
MTrading • 2016-01-26

Sử dụng bản đồ nhiệt làm rađa thị trường Forex hằng ngày của bạn

Sử dụng bản đồ nhiệt làm rađa thị trường Forex hằng ngày của bạn

Quý nhà đầu tư thân mến,

Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng bản đồ nhiệt thị trường của chúng tôi để theo dõi chuyển động giá và tin tức giao dịch thị trường hàng ngày theo thời gian thực. Trọng tâm là về biến động thị trường. Chuyển động là chủ chốt.

Bản đồ nhiệt này sử dụng dữ liệu thời gian thực để cho một cái nhìn nhanh chóng về những thị trường biến động nhất, vì vậy bạn có thể nhanh chóng hành động với các cơ hội kinh doanh thú vị.

Các đặc điểm bao gồm:

  • tổng quan về những gì tốt nhất / tệ nhất trong hôm nay, trong 24 giờ qua và ngày hôm qua
  • những đồ thị thể hiện các công cụ biến động nhất hôm nay, hôm qua, 48 giờ qua và 2 ngày trước
  • các chuyển động và khoảng dao động của tiền tệ
  • một danh sách đầy đủ tất cả các thông tin thị trường được sử dụng để xác định chuyển động thị trường và biến động.

Trân trọng,

MTrading