Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
Tuan Leanh • 2017-04-21

Tài khoản MetaTrader và Cập nhật Windows 10 mới

Tài khoản MetaTrader và Cập nhật Windows 10 mới

Kính gửi Quý Nhà Đầu Tư,

Vào ngày 11 tháng 4, Microsoft sẽ giới thiệu bản cập nhật dành cho Nhà phát triển Windows 10, nó sẽ cập nhật hoàn toàn Windows. Bởi vì phiên bản này sẽ thay đổi các phím cấu hình và mã hóa, nó tương tự như cài đặt một hệ điều hành mới.

Để bảo vệ thêm dữ liệu người dùng, nền tảng MetaTrader liên kết tất cả dữ liệu với hệ điều hành và phần cứng. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi các tệp đầu cuối bị thiếu, sẽ không ai có thể truy cập vào máy chủ bằng cách sử dụng thông tin tài khoản đã lưu trước đó.

Thật không may, do cập nhật người tạo Windows 10, tất cả mật khẩu cho tài khoản giao dịch được lưu trữ trên máy tính sẽ trở nên không hợp lệ. Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị cho phiên bản Windows mới bằng cách lưu mật khẩu của mình ở một vị trí an toàn để bạn có thể sử dụng nền tảng này sau khi cập nhật.

Do sự thay đổi của các khoá mã và cách tất cả các sản phẩm bị ràng buộc với hệ điều hành, một lần kích hoạt các ứng dụng mua từ Thị trường MetaTrader sẽ bị mất. MetaQuotes sẽ tự động thêm một kích hoạt cho mỗi sản phẩm đã mua, bất kể hệ điều hành, tương tự như các kích hoạt được thêm sau khi cập nhật Windows 10 (phiên bản 1511 đến 1607). Nhà đầu tư cũng có thể tải xuống lại các phiên bản demo của sản phẩm từ Market, có nghĩa là người dùng Market sẽ không mất kích hoạt sản phẩm sau khi phát hành Bản cập nhật Windows 10 Creators.

Trân trọng,

MTrading