Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
MTrading • 2016-09-03

Thay đổi lịch giao dịch Ngày Lao động Mỹ

Thay đổi lịch giao dịch Ngày Lao động Mỹ

None

Xin lưu ý rằng vào ngày 05 tháng 9 2016, lịch giao dịch đối với kim loại giao ngay, cổ phiếu Mỹ CFDs, Năng lượng giao ngay và chỉ số tiền mặt CFD sẽ thay đổi vì ngày lao động Mỹ:

(Giờ Việt Nam = Giờ EET + 5)

1.Metals Spot:
đóng cửa lúc 19:45 EET 05.09.2016 đến giờ mở cửa thông thường ngày 06.09.2016;

2.US Stock CFDs:
đóng cửa ngày 05.09.2015 đến giờ mở cửa thông thường ngày 06.09.2016;

3.Spot Energies:
đóng cửa lúc 19:45 EET 05.09.2016 đến giờ mở cửa thông thường ngày 06.09.2016;

4.CFD Cash Indices' SP500, NQ100, DJI30 and JP225
đóng cửa lúc 18:30 EET ngày 05.09.2016 đến giờ mở cửa thông thường ngày 06.09.2016;

Xin lưu ý rằng có một mức độ rủi ro cao hơn trong việc duy trì các lệnh đang mở và lệnh chờ trong thời gian nghỉ lễ. Thời gian giao dịch này có thể được thay đổi bởi các thị trường giao dịch tương ứng hoặc bởi các nhà cung cấp thanh khoản.

Hơn nữa, cần biết rằng có khả năng spread giãn ra do tính thanh khoản kém hơn trên thị trường.

Trân trọng,
MTrading