Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
Hung Dao • 2019-11-01

Thay đổi giờ giao dịch của cặp EURRUB và USDRUB

Thay đổi giờ giao dịch của cặp EURRUB và USDRUB


Thứ 5, 31/102019 15:53

Kính chào quý khách,

Xin lưu ý, rằng do dịp lễ Ngày Đoàn Tụ Quốc Gia tại nước Nga vào thứ 2, 4/11/2019, giao dịch cặp USD/RUB và EUR/RUB sẽ được tạm ngưng

None

Bạn vẫn có thể giao dịch các công cụ khác mà không có sự thay đổi.

Thân chào,

MTrading