Thông báo v/v thay đổi giờ giao dịch từ ngày 1 đến 5 tháng 7

Kính thưa Quý nhà đầu tư,

Xin nhà đầu tư lưu ý do sắp tới là kỳ nghĩ lễ nên lịch giao dịch từ ngày 1 đến 5 tháng 7 sẽ có đôi chút thay đổi như sau:

Add Subcribers to MailerLite (1 event 1 list)  - Sheet3-1.png

Giờ được tính theo múi giờ chuẩn Đông Âu EET, đồng thời cũng là múi giờ chuẩn của nền tảng MetaTrader.

Chú ý: “Giờ giao dịch thường nhật” tùy thuộc vào từng tài sản giao dịch. Quý vị có thể tìm hiểu chi tiết cụ thể đối với từng tài sản trong phần Các điều khoản hợp đồng giao dịch trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, Quý khách hãy lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi tùy thuộc sàn giao dịch hoặc nhà thanh khoản, các thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước đóng lệnh.

Kính chúc Quý nhà đầu tư giao dịch may mắn!