Blog post

Thông Báo Về Lịch Giao Dịch Cho Dịp Lễ Giáng Sinh 2018 Và Năm Mới 2019.


Kính gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý, trong những ngày sắp tới sẽ diễn ra ngày lễ Giáng sinh 2018 và năm mới 2019, thời gian giao dịch của một vài mã sẽ bị thay đổi.

GIáng sinh: Từ Thứ Hai 24 / 12 – Thứ Tư 26 / 12, tùy thuộc vào từng loại mã giao dịch

Năm mới: Từ Thứ Hai 31 / 12 – Thứ Tư 2 / 1, tùy thuộc vào từng loại mã giao dịch

Thông tin chi tiết, vui lòng theo dõi bảng dưới đây, các thông tin trên bảng được tính theo giờ Server (EET):

Mã giao dịch

Thứ Hai,
24/11/2018

Thứ Ba,

25/11/2018

Thứ Tu,

26/11/2018

Các cặp tiền tệ

Nghỉ lúc 22:00

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

EURRUB, USDRUB

Nghỉ lúc 22:00

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Kim loại quý

Nghỉ lúc 20:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

BRENT

Nghỉ lúc 20:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

WTI

Nghỉ lúc 20:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

NGAS

Nghỉ lúc 20:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

DJI30

Nghỉ lúc 20:15

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

SP500

Nghỉ lúc 20:15

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

NQ100

Nghỉ lúc 20:15

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

CAC40

Nghỉ lúc 15:00

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

DAX30

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

FTSE100

Nghỉ lúc 14:50

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

STOXX50

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

ASX200

Nghỉ lúc 05:30

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

HSI50

Nghỉ lúc 10:30

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

JP225

Nghỉ lúc 20:15

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

Các mã chứng khoán Mỹ

Nghỉ lúc 20:00

Nghỉ giao dịch

Giao dịch bình thường

Các mã chứng khoán châu Âu

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Tiền ảo

Nghỉ lúc 22:00

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00
Mã giao dịch

Thứ Hai,

31/12/2018

Thứ Ba,

1/1/2019

Thứ Tư,

2/1/2019

Các cặp tiền tệ

Nghỉ lúc 23:00

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

EURRUB, USDRUB

Giao dịch bình thường

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Kim loại quý

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

BRENT

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

WTI

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

NGAS

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

DJI30

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

SP500

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

NQ100

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

CAC40

Nghỉ lúc 15:00

Nghỉ giao dịch

Giao dịch bình thường

DAX30

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

FTSE100

Nghỉ lúc 14:50

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

STOXX50

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Giao dịch bình thường

ASX200

Nghỉ lúc 05:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

HSI50

Nghỉ lúc 10:30

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

JP225

Nghỉ lúc 20:45

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 08:00

Các mã chứng khoán Mỹ

Giao dịch bình thường

Nghỉ giao dịch

Giao dịch bình thường

Các mã chứng khoán châu Âu

Nghỉ giao dịch

Nghỉ giao dịch

Giao dịch bình thường

Tiền ảo

Nghỉ lúc 23:00

Nghỉ giao dịch

Bắt đầu lúc 03:00

Thời gian "Giao dịch bình thường" sẽ phụ thuộc vào mỗi mã giao dịch, vui lòng kiểm tra trong chương trình Meta Trader 4, mục "Specification".

Thời gian giao dịch nêu trên có để được điều chỉnh bởi các đơn vị cung cấp thanh khoản, việc giao đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến các điều khoản pre-close.

Bạn có thể theo dõi các sự kiện kinh tế sắp diễn ra (Như sự kiện này) thông qua mục Lịch Forex.


Xin cảm ơn và chúc các bạn có một giáng sinh và năm mới an lành,

MTrading Vietnam.

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4