Blog post

Thay đổi giờ mùa hè tại Hoa Kỳ - Một số lưu ý về thời gian giao dịch

Kính gửi quý khách hàng,

Mtrading trân trọng thông báo về các thay đổi trong thời gian sắp tới, liên quan đến việc điều chỉnh giờ mùa hè năm 2019 tại Hoa Kỳ.

Thời điểm áp dụng:

Từ thứ Hai, ngày 11 tháng 3, 2019 đến ngày thứ Sau, ngày 29 tháng 3, 2019.

Nội dung thay đổi:

Thời gian giao dịch sẽ được mở và đóng sớm hơn thời điểm hiện tại ( Thời điểm Roll Over sẽ dời về 3:00 sáng giờ Việt Nam )

Các mã bị ảnh hưởng:

Các mã Forex ( Không bao gồm các mã có RUB )

Các mã hàng Commodities Hoa Kỳ

Các chỉ số CFD Hoa Kỳ

Các mã chứng khoán Hoa Kỳ

Thời gian giao dịch nêu trên có để được điều chỉnh bởi các đơn vị cung cấp thanh khoản, việc giao đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến các điều khoản pre-close.

Bạn có thể theo dõi các sự kiện kinh tế sắp diễn ra (Như sự kiện này) thông qua mục Lịch Forex.

Xin cảm ơn và chúc qcác bạn có một ngày làm việc hiệu quả,

MTrading Vietnam.

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5