Giao dịch cho Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019

Giao dịch cho Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019


Kính chào nhà giao dịch,

Vui lòng lưu ý rằng do ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn nhằm ngày 28/11/2019, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi đôi chút.

Công cụ CFD

28/11/2019

29/11/2019

Forex

Giờ bình thường

Metals

Đóng 20:00

Đóng 20:45

WTI

Đóng 20:00

Đóng 20:45

NGAS

Đóng 20:00

Đóng 20:45

[DAX30]

Đóng 23:00

Bình thường

[DJI30]

Đóng 20:00

Đóng 20:15

[FTSE100]

Đóng 23:00

Bình thường

[JP225]

Đóng 20:00

Đóng 20:15

[NQ100]

Đóng 20:00

Đóng 20:15

[SP500]

Đóng 20:00

Đóng 20:15

Stock CFDs (US)

Đóng

Đóng 20:00

Tất cả giờ trên đây là Giờ Đông Âu (EET), mà cũng là giờ của nền tảng MetaTrader.

Ghi chú: "Giờ bình thường" giao động dựa vào công cụ. Vui lòng tìm những chi tiết của các sản phẩm trong mục Điều Khoản Hợp Đồng trên trang web của chúng tôi. Và, những giờ giao dịch ghi chú trên có thể thay đổi, dựa vào các nhà cung cấp thanh khoản, sẽ thay đổi giờ đóng cửa được quy định trước.

Thân chào,

MTrading Team

Giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5