Blog post

Phân tích kĩ thuật: Giá vàng đổi chiều

Với việc rủi ro được phục hồi gần đây, giá vàng trên biển đồ đang ở vùng đỉnh thấp hơn, được thể hiện bởi đường xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, giá vàng vẫn còn trên hồi quy Fibonacci 23.6% được tiếp tục trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2. Do vậy nên, phe mua sẽ chờ khi giá vượt ngưỡng $1653 trước khi có vị thế long mới. Vậy nên, phe mua đang hướng tới mục tiêu vùng đỉnh gần $1690 trước khi hướng tới mức Fibonacci mở rộng 61.8% gần $1713.

Trong khi đó, sự suy giảm về mức hồi qui Fibonacci 23.6% ở $1631 của vàng có thể sẽ tạm dừng ngang đường hỗ trợ 2 tháng ở $1611. Trong đà suy yếu về các mức $1611, $1600 và hồi quy Fibonacci 38.2% gần $1595 có thể sẽ làm hài lòng những nhà đầu cơ giá xuống trước khi test mức $1576 ở đường SMA50.

Tham gia với chúng tôi trên FB Twitter để được cập nhật về các sự kiện thị trường mới nhất.