Blog post

Phân tích kĩ thuật: Giá vàng đổi chiều

Với việc rủi ro được phục hồi gần đây, giá vàng trên biển đồ đang ở vùng đỉnh thấp hơn, được thể hiện bởi đường xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, giá vàng vẫn còn trên hồi quy Fibonacci 23.6% được tiếp tục trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2. Do vậy nên, phe mua sẽ chờ khi giá vượt ngưỡng $1653 trước khi có vị thế long mới. Vậy nên, phe mua đang hướng tới mục tiêu vùng đỉnh gần $1690 trước khi hướng tới mức Fibonacci mở rộng 61.8% gần $1713.

Trong khi đó, sự suy giảm về mức hồi qui Fibonacci 23.6% ở $1631 của vàng có thể sẽ tạm dừng ngang đường hỗ trợ 2 tháng ở $1611. Trong đà suy yếu về các mức $1611, $1600 và hồi quy Fibonacci 38.2% gần $1595 có thể sẽ làm hài lòng những nhà đầu cơ giá xuống trước khi test mức $1576 ở đường SMA50.

Tham gia với chúng tôi trên FB Twitter để được cập nhật về các sự kiện thị trường mới nhất.

Các giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5