Đối Tác

Các gói hợp tác mà chúng tôi cung cấp được thiết kế để tối ưu hóa lợi nhuận của bạn và xây dựng một danh mục khách hàng vững mạnh. Với những điều khoản giao dịch cạnh tranh, những chương trình hoa hồng và những công cụ giám sát và báo cáo tiên tiến, những

Nâng cao lợi nhuận của bạn với MTrading - đối tác giao dịch đáng tin cậy và ưa thích của bạn.


Commission Plan

Chúng tôi đưa ra một chương trình nhiều mức hoa hồng tăng dần và cạnh tranh cho các đối tác:

 • Chia Doanh thu theo % trên spread
 • Thưởng ngay theo USD/EUR/AUD trên lot
 • Chia Pip trên Lot
 • Thưởng CPA trên tài khoản mới đã ký quỹ
 • Phí quản lý trên MAC/MAMM
 • Chương trình Sub-IB
 • Spread Markups

Lợi ích của đối tác

Đạt được lợi ích tối đa với MTrading:

 • Partners Room để kiểm tra được hiệu suất và kiểm soát được các quỹ tiền.
 • Hệ thống CRM được tùy chỉnh hoàn toàn để quản lý khách hàng của bạn
 • Tiền thưởng ký quỹ và lợi nhuận cho khách hàng IB
 • Các chương trình IB đặc biệt và Các cuộc thi
 • Các hệ thống thanh toán tương ứng với các yêu cầu của địa phương
 • Các tài liệu và sách tiếp thị được in ấn cho văn phòng của bạn
 • Việc đào tạo và Hỗ trợ được cá nhân hóa