Điều kiện và Điều Khoản của 'Tiền Thưởng Ký Quỹ'

Các điều khoản chung

The “Special Bonus” campaign is valid only in special cases and is only provided to the selected group of Participants. This “Special Bonus” is not transferable and is solely limited to the recipient of this offer.

'TIền thưởng đặc biệt' chỉ được áp dụng cho tài khoản M.Premium.

This document entitles the right for “Special Bonus” under the terms and conditions agreed with MTrading’ representative via e-mail.

The “Special Bonus” offer is only valid if it was sent personally via email by MTrading’ representative.

The “Special Bonus” offer is valid thirty (30) days from the day the MTrading´representative sends it. If the deposit is received later than 30 days after the date of this offer, then MTrading has a right to remove any eligibility for the bonus.

Tiền Thưởng Tín Dụng (Tiền Thưởng) cung cấp lợi nhuận bổ sung miễn phí và tăng lượng tiền có sẵn cho giao dịch (tức là mở những vị thế mới và duy trì các yêu cầu lợi nhuận cho mỗi vị thế). Tiền Thưởng không phải là một phần của số dư tài khoản giao dịch và được thể hiện trong cột 'Credit' trong phần mềm giao dịch MetaTrader. Từ khi Tiền Thưởng được ký quỹ vào tài khoản như là một tín dụng biên, nó không thể được sử dụng để bù lỗ giao dịch.

Each customer profile is subject to one active bonus at a time.

Cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới phải đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu trước khi Tiền Thưởng được chuyển vào số dư tài khoản và sẵn sàng được rút khi yêu cầu hoặc chuyển tiền nội bộ. Sau khi nhận Tiền Thưởng, khách hàng sẽ có 180 ngày theo lịch để đáp ứng yêu cầu khối lượng tối thiểu. Điều khoản này được tính riêng với mỗi khoản tiền thưởng cụ thể nhận được trong suốt Chương Trình Khuyến Mãi này.

Do giới hạn lợi nhuận miễn phí bổ sung được tạo bởi số Tiền Thưởng trong tài khoản giao dịch, một Thí Sinh chấp nhận và đồng ý rằng bên cạnh mức Stop Out mặc định trên website MTrading thì một điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ được áp dụng đối với tài khoản giao dịch của Thí Sinh có Tiền Thưởng. Các vị thế mở của Thí Sinh sẽ được thanh khoản ngay lập tức nếu bất kỳ điều kiện Stop Out Bổ Sung xảy ra trong tài khoản giao dịch của Thí Sinh.

Điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ kích hoạt thủ tục Stop Out nếu tổng số vốn chủ sở hữu trong tài khoản (số dư riêng + lợi nhuận thả nổi hiện tại/tiền lỗ + swap + Tiền thưởng - trên hoa hồng giao dịch) giảm dưới số tiền của tiền thưởng nhận được, như minh hoạ trong ví dụ 1 bên dưới:

Ví dụ 1:

a) Điều kiện Stop Out mặc định:

Khi một Thí Sinh có 1000 USD trong tài khoản giao dịch và thêm 300 USD nhận được từ Tiền Thưởng, tổng số tiền có thể được dùng như lợi nhuận trong tài khoản là 1300 USD. Nếu Thí Sinh sử dụng 1200 USD như lợi nhuận. Stop Out Mặc Định sẽ kích hoạt khi số vốn trong tài khoản hiện tại giảm xuống dưới 30% lợi nhuận đã sử dụng, tức là khi số vốn rơi xuống mức 360 USD hoặc thấp hơn. 360$ còn lại này lớn hơn số Tiền Thưởng nhận được, do đó vốn chủ sở hữu không giảm xuống dưới mức Tiền Thưởng và thủ tục Stop Out Mặc Định sẽ kích hoạt tại mức lợi nhuận là 30%.

b) Điều kiện Stop Out Bổ Sung:

Theo các thông số tương tự như trong ví dụ trên, nhưng giả sử rằng thời gian này, người tham gia sẽ sử dụng 600 USD cho yêu cầu ký quỹ. Trong trường hợp đó 30% các yêu cầu ký quỹ này sẽ là 180 USD, tuy nhiên vì số tiền này vẫn thấp hơn số tiền được nhận thưởng (300 USD) một điều kiện Stop Out Bổ Sung sẽ áp dụng mỗi khi vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống dưới 300 USD. Kết quả là một Stop Out sẽ kích hoạt ở mức ký quỹ 50%.

Trách nhiệm duy nhất của khách hàng trước khi ngày chiến dịch kết thúc là phải duy trì đủ mức margin trên tài khoản của họ vì vậy mà sau khi loại bỏ các mức margin tiền thưởng vẫn sẽ vẫn đủ để duy trì các vị thế mở.


Nhận tiền thưởng

Tiền thưởng chỉ sẽ được ghi vào cùng một tài khoản giao dịch thực tế chính xác đã được nạp tiền.

After the Participant’s trading account has been funded, the Participant has to notify MTrading’ manager in order to arrange a Bonus assignation to the Participant’s trading account via e-mail.

Sau 180 ngày từ ngày ký quỹ, MTrading có quyền tước bỏ điều kiện nhận tiền thưởng của một khách hàng, miễn là yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được hoàn thành. Khách hàng được yêu cầu phải thực sự cố gắng để đảm bảo rằng MTrading có thể rút tiền thưởng sau khi quá 180 ngày nếu khối lượng giao dịch tối thiểu chưa được đáp ứng.


Rút Tiền Thưởng

Khi được ghi vào tài khoản giao dịch của khách hàng, tiền thưởng tín dụng vẫn được liên kết đến cùng tài khoản này và không thể được rút một phần hoặc toàn bộ trừ phi yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu đáp ứng hoàn toàn.

Người Tham Gia có thể rút lợi nhuận tích lũy và tiền ký quỹ trước đó từ các tài khoản giao dịch. Người Tham Gia hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp mà một lần rút tiền ký quỹ diễn ra trước khi Yêu Cầu Khối Lượng Giao Dịch được đáp ứng, điều này sẽ dẫn đến việc xóa bỏ tất cả Tiền Thưởng từ tài khoản của Người Tham Gia.

Khách hàng đồng ý rằng yêu cầu rút tiền sẽ không được tiến hành nếu kết quả yêu cầu trong giảm tổng cộng hơn 65% của lợi nhuận tự do trên tài khoản sau khi bất kỳ suy giảm tự động nào về mức tiền thưởng được tính vào tài khoản.


Điều khoản chung

MTrading luôn bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho Người Tham Gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc tiềm năng.

Nếu MTrading nghi ngờ rằng người tham gia Chương Trình Khuyến Mãi đã lạm dụng hoặc có khuynh hướng lạm dụng một Chương Trình Khuyến Mãi hoặc mặt khác theo hành động thiếu niềm tin với MTrading, MTrading có quyền từ chối, giữ lại, hủy bỏ hoặc rút tiền thưởng tín dụng từ người tham gia đó, và, nếu cần thiết, sẽ hủy bỏ bất kỳ điều kiện và điều khoản của chương trình khuyến mãi này và hợp đồng khách hàng đối với người tham gia Chương Trình Khuyến Mãi, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, hoặc chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ của người tham gia đó và/hoặc chặn tài khoản của người tham gia đó.

Các khoản tiền thưởng được coi là tài sản của MTrading cho đến khi khách hàng đạt khối lượng giao dịch yêu cầu.

Hầu hết các công cụ ký quỹ phải tuân theo một khoản hoa hồng hoặc lệ phí bởi một bên thứ ba. Đó là trách nhiệm của khách hàng phải cung cấp đủ mức tiền gửi, ngoại trừ các hoa hồng, để đủ điều kiện cho một loạitiền thưởng thích hợp.

Kinh doanh trong các thị trường ngoại hối và CFD kèm theo rủi ro đáng kể. Tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD không nên được thực hiện trừ khi các Nhà Giao Dịch hoàn toàn nhận thức được và hiểu được các rủi ro trong kinh doanh. Tham gia vào chương trình này không phải là một yếu tố thúc đẩy khi xem xét việc tham gia vào thị trường ngoại hối và CFD.

Trách nhiệm của khách hàng là phải đảm bảo rằng tất cả những khoản thuế và phí được áp dụng trên tiền thưởng trong nước của họ đều được chi trả.

In case of any ambiguity or conflict or inconsistency between different translations of these Terms the English version shall prevail.

In case of additional questions related to the Promotion, Participants may contact MTrading using the special bonus@mtrading.com mailbox, or contact your personal manager.


Definitions

'Khách hàng mới'-một cá nhân hoặc công ty người mà, tại thời điểm đăng ký vào chương trình này, không có bất kỳ tài khoản trực tiếp hoặc đăng ký trước đó trong Trader's Room tại MTrading.

'Khách hàng hiện có'-một cá nhân hoặc công ty mà, tại thời điểm đăng ký vào chương trình này, đã, hoặc trước đó đã sở hữu, bất kỳ tài khoản sau đây:

 • Đăng ký trong Trader's Room của MTrading;
 • Tài khoản giao dịch Thật (hiện đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động).

“Account funding”, “deposit” – A money operation that adds new money to client’s real trading account through means of payment offered by MTrading. Internal transfers, balance adjustments, other cash bonus credits, IB/partner rewards or commissions will not be considered an account funding operation.

'Yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu: - Tổng khối lượng yêu cầu giao dịch trước khi khách hàng có thể rút tiền thưởng nhận được từ Chương Trình. Khối lượng giao dịch được tính bằng lot, trong đó 1 lot bằng 100,000 đơn vị tiền tệ. Do sự chênh lệch đáng kể trong yêu cầu lợi nhuận cho 1 lot theo công cụ không phải Forex, cách tính khối lượng giao dịch tối thiểu cho các công cụ này được thực hiện theo các hệ số sau:
Tài khoản M.Premium:

 • Cổ phiếu CFD - 1/1000;
 • NGAS — 1/50;
 • BRENT, WTI — 1/20;
 • PALLADIUM, PLATINUM — 1/100;
 • [ASX200], [CAC40], [NQ100] — 1/20;
 • [STOXX50], [HSI50] — 1/30
 • [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [IBEX35], [SMI20] — 1/10;

Valid trade for required total volume calculation – a full round turn trade that complies with all three of the following criteria:

 • the trade remained open at least 5 minutes 00 seconds;
 • lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch này phải hơn 3 pip, trong đó:
  • - for Forex instruments quoted to the 5th place following the decimal point (e.g. GBPUSD – 1.32451), 1 pip is equal to a price increment of 0.00010;
  • - for Forex instruments quoted to the 3rd place following the decimal point (e.g. USDJPY – 101.522), 1 pip is equal to a price increment of 0.010;
  • - for spot metals 1 pip is equal to a price increment of 0.01;
  • - for indices 1 pip is equal to a price increment of 1.0, which is also called an Index Point;
  • - for other instruments 1 pip is equal to Tick Size, as provided in the Contract Specifications on MTrading website.
 • the trade was not hedged, meaning that is has to conform with ALL of the points below to be considered a hedged trade:
  • - the reversal position was opened within 15 minutes after opening the initial position;
  • - the volume variance between the initial and reversal position does not exceed 20%;
  • - the reversal position is closed within 15 minutes before or after the closing of the initial position.